Andre verdenskrig i Norge

Okkupasjon og motstand
Okkupasjon og motstand
April 1940 kom krigen til Norge med alt det innebar av fremmede soldater, undertrykkelse og bomberegn. Men med okkupasjonen kom også motstanden. Denne fikk sin legitimitet gjennom kong Haakons nei til å samarbeide med okkupantene og deres norske medhjelpere.
Skolen under okkupasjonen
Skolen under okkupasjonen
Mange skolebygninger ble overtatt av de tyske okkupasjonsmaktene. Elever og lærere måtte dermed finne seg alternative lokaler. De av lærerne som nektet å la seg nazifisere risikerte harde straffer.