ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Materiale i Norsk helsearkiv

Se gjerne på tabellen for opplysninger om aktuelt sykehus, dødsår, innleggelsesår og fødselsår. Da kan du se om vi sannsynligvis har fått materialet eller ikke.

For ferdigstilt materiale må helst alle tre kolonner (fødselsår, innleggelsesår og dødsår) stemme for at man kan si at vi sannsynligvis har journalen.

Samme sykehus kan vises i flere linjer ettersom de avleverer flere arkivserier.

Har vi ikke mottatt materialet kan du prøve å kontakte sykehuset. 

Ferdigstilt materiale

Se om alle årstallene stemmer med det du leter etter før du søker om innsyn.

Klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

  
Betania Malvik1891-19701891-19701983-2013Fysikalsk medisin og rehabilitering | 230  
Blakstad psykiatriske sykehus1896-19831896-19831982-2018Psykiatri  
Blakstad psykiatriske sykehus1896-19471896-19471985-2006Psykiatri  
Blå kors Borgestadklinikken SA1900- 19811900- 19811977- 2008Psykiatri  
Blå kors Borgestadklinikken SA1896-19971896-19971977-2009Psykiatri  
Blå kors Borgestadklinikken SA1886-19751886-19751963-2020Psykiatri  
Bærum sykehus1890-19411890-19411983-1990Somatikk  
Diakonhjemmet sykehus1877-19561877-19561967-2000Somatikk  
Diakonhjemmet sykehus1899-19821899-19821998-2013Somatikk  
Diakonhjemmet sykehus1897-19511897-19511990-2013Psykiatri  
Diakonhjemmet sykehus1911-19401911-19402007-2012Psykiatri  
Drammen sykehus1874-19391874-19391961-2004Somatikk  
Drammen sykehus1910-19581910-19582007-2011Somatikk  
Drammen sykehus1910-19581910-19581978-2017Somatikk  
Feiringklinikken (LHL Helse)1901 - 19841901 - 19841989-2016Somatikk  
Glittreklinikken (LHL Helse)1873- 20041873- 20041948- 2009Somatikk  
Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus1878-19601878-19601969-2018Somatikk  
Haugesund sjukehus1872- 20041872- 20041969- 2014Somatikk  
Haugesund sjukehus1875-20021875-20021971-2013Somatikk  
Haugesund sjukehus1874-20031874-20031962-2018Somatikk  
Lier psykiatriske sykehus1871-19241871-19241944-1996Psykiatri  
Lier psykiatriske sykehus1862-19311862-19311926-2018Psykiatri  
Lier psykiatriske sykehus1900-19591900-19591979-2016Psykiatri  
Lier psykiatriske sykehus1900-19721900-19721967-2007Psykiatri  
Lier psykiatriske sykehus1875-19311875-19311960-2012Psykiatri  
Lovisenberg Diakonale sykehus1900-19801900-19801995-2006Somatikk  
Lovisenberg Diakonale sykehus1899 - 20081899 - 20081993- 2008Somatikk  
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus1904- 19691904- 19691999 - 2009Psykiatri  
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus1877-19311877-19311961-2007Somatikk  
OUS Aker sykehus1894-  19971894-  19971989- 2009Somatikk  
OUS Radiumhospitalet1865-19941865-19941956-2010Somatikk  
Radiumhospitalet  1932-2018Somatikk  
Radiumhospitalet1885-19701885-19701960-2003Somatikk  
Radiumhospitalet1836-19331836-19331933-1945Somatikk  
Revmatismesykehuset Lillehammer   Somatikk  
Rogaland A-senter1932-19871932-19871998-2016Psykiatri  
Sauda sjukehus1892-19931892-19931970-2019Somatikk  
Sauda sjukehus1907-19951907-19951996-2018Somatikk  
SI Hamar  1964-2012Somatikk  
SI Hamar1900-20021900-20021978-2013Somatikk  
SI Lillehammer   Somatikk  
SI Lillehammer1888-19411888-19411980-1996Somatikk  
SI Tynset1884- 19981884- 19981981- 2009Somatikk  
SI Tynset1871-19791871-19791970-2002Somatikk  
SI Tynset1872-19591872-19591950-1970Somatikk  
SIV Klinikk psykisk helse og avhengighet1902-19741902-19741988-2011Psykiatri  
SIV Larvik1880-19801880-19801973-2006Somatikk  
SIV Tønsberg1895-19501895-19501985-2003Somatikk  
SIV Tønsberg1899-19601899-19601998-2007Somatikk  
SIV Tønsberg1890-19461890-19461977-1995Somatikk  
SIV Tønsberg1881-19911881-19911975-1998    
SIV Tønsberg1891-19981891-19981968-2018Somatikk  
SIV Tønsberg1884-20061884-20061976-2014Øyesykdommer | 300  
Stavanger universitetssykehus1864- 20021864- 20021943- 2004Somatikk  
Stiftelsen Betanien Bergen1891- 19811891- 19811988- 2009Somatikk  
Sunnaas sykehus1900- 20051900- 20051963-2017Somatikk  
Sykehuset Levanger1892-20071892-20071992-2007Somatikk  
Sykehuset Namsos1904-19581904-19581990-2007Somatikk  
Sørlandet sykehus Kristiansand1900-20051900-20051991-2012Somatikk  
Troms Militære sykehus1866- 19941866- 19941958-  2017Somatikk  
UNN Tromsø1901-20051901-20052004-2007Somatikk  
UNN Tromsø1905-20071905-20072008-2012Somatikk  
UNN Tromsø1908-20021908-20022013-2017Somatikk  
UNN Tromsø1890- 19981890- 19981984-1998Somatikk  
UNN Tromsø1894- 20031894- 20031999- 2003Somatikk  
UNN Tromsø1880-19001880-19001961-1999Somatikk  
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1939-19791939-19791990-2016Psykiatri  
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1949-19881949-19881990-2014Psykiatri  
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1917-19831917-19831985-2011Psykiatri  
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1894-19831894-19831976-2013Psykiatri  
Volvat Majorstuen1894-19731894-19731985-2019Somatikk  
Ålesund sjukehus1876-19981876-19981977-1999Somatikk  
Ålesund sjukehus1894-20061894-20061997-2006Somatikk  
Ålesund sjukehus1895-19501895-19501981-2008Somatikk  
Ålesund sjukehus1875-19921875-19921971-2017Somatikk  
Ålesund sjukehus1886-19971886-19971978-2014Somatikk  
Ålesund sjukehus1880-19371880-19371970-2010Somatikk  
Ålesund sjukehus1860-20061860-20061951-2015Somatikk  
Ålesund sjukehus1886-19771886-19771987-2005Somatikk  
Ålesund sjukehus1883-19861883-19861974-2004Somatikk  
Ålesund sjukehus1886-19641886-19641971-2005Somatikk  
Ålesund sjukehus1906-19741906-19741978-2009Somatikk  
Ålesund sjukehus1892-19991892-19991975-2005Somatikk  

 

Materiale i prosess - ikke ferdigstilt ennå

Opplysninger om årstall oppdateres.

I prosess - ikke klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Akershus universitetssykehus   Somatikk
Akershus universitetssykehus   Somatikk
Betanien hospital Skien   Somatikk
Blakstad psykiatriske sykehus   Psykiatri
Blå kors Loland behandlingssenter AS  Psykiatri
Blå kors Øst behandlingssenter Eina  Psykiatri
Blå kors Øst Poliklinikk i Oslo   Psykiatri
Drammen sykehus   Somatikk
Drammen sykehus   Somatikk
Drammen sykehus   Somatikk
Drammen sykehus   Somatikk
Drammen sykehus   Somatikk
Drammen sykehus1961-20001883-19191883-1919Somatikk
Førde sentralsjukehus   Somatikk
Haugesund sjukehus    
Haugesund sjukehus    
Haugesund sjukehus    
Haugesund sjukehus    
Haukeland universitetssykehus   Somatikk
Haukeland universitetssykehus   Somatikk
Haukeland universitetssykehus   Somatikk
Helgelandssykehuset Mo i Rana1965-19991877-19491877-1949Somatikk
Helgelandssykehuset Mosjøen   Somatikk
Helgelandssykehuset Sandnessjøen  Somatikk
Helgelandssykehuset Sandnessjøen  Psykiatri
Kirkenes sykehus   Somatikk
Klinikk Hammerfest   Somatikk
Kristiansund sjukehus   Somatikk
Kristiansund sjukehus   Somatikk
Kristiansund sjukehus   Somatikk
Kristiansund sjukehus   Somatikk
Kristiansund sjukehus   Somatikk
Lovisenberg Diakonale sykehus   Somatikk
Martina Hansens Hospital1981-20081894-19501894-1950Somatikk
Molde sjukehus   Somatikk
Molde sjukehus   Somatikk
Molde sjukehus   Somatikk
Molde sjukehus   Somatikk
Molde sjukehus   Somatikk
Molde sjukehus   Somatikk
Molde sjukehus   Psykiatri
Molde sjukehus   Psykiatri
Molde sjukehus   Somatikk
Molde sjukehus   Somatikk
NKS Meråker kurbad   Somatikk
Nordlandssykehuset Psykisk helsevern  Psykiatri
OUS Radiumhospitalet   Somatikk
OUS Ullevål sykehus   Psykiatri
Sauda sjukehusukjent1868-19191868-1919 
Selli Rehabiliteringssenter   Somatikk
SI Lillehammer   Somatikk
SIV Tønsberg1981-19981899-19351980-1999Somatikk
SIV Tønsberg   Somatikk
Stavanger universitetssykehus1943-20101873-20091873-2009Somatikk
Stavanger universitetssykehus1994-20101903-19601903-1960Somatikk
Stavanger universitetssykehus   Somatikk
Stavanger universitetssykehus   Somatikk
Stavanger universitetssykehus1993-20111904-19631904-1963Somatikk
Sunnaas sykehus   Somatikk
Sykehuset Levanger   Psykiatri
Sykehuset Levanger   Somatikk
Sørlandet sykehus Mandal   Somatikk
UNN Tromsø   Somatikk
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus Psykiatri
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1996-20201923-19811955-2008Psykiatri
Volda sjukehus1965-19941886-19541960-2004Somatikk
Åsgård sykehus1965-19941886-19541960-2004Psykiatri

Oppdatert: 29. november 2022

 

Helsearkivregisteret innholder kun journaler fra avdøde i spesialisthelsetjenesten. Ønsker du innsyn i egen journal, ta kontakt med sykehuset eller kommunen.

NB: Hvis behandleren din har avlevert journalen i forbindelse med "Nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør og overdragelse av virksomhet," så må du søke på helsenorge.no via denne lenken.

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig en begrenset mengde materiale. Journalen kan fremdeles ligge hos sykehuset og det kan derfor være aktuelt å kontakte dem.

Nærmeste pårørende

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det, jf. helsepersonelloven § 24.

Andre pårørende

Dersom «vektige grunner» taler for det, kan opplysninger tilgjengeliggjøres til andre pårørende, jf. helsepersonelloven § 24.

Søknad

  1. Vennligst se gjennom bestandsoversikten først. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt.
     
  2. Dersom bestandsoversikten viser at journalen kan være mottatt kan du fylle ut elektronisk søknadsskjema (se nedenfor).

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt.

Søknad

Søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv gjøres via helsedata.no.

Utlevering av direkte- eller indirekte-identifiserbare helseopplysninger til forskning kan bare skje når ett av følgende krav er oppfylt:

  1. forhåndsgodkjenning av prosjektet fra REK (etisk vurdering) og dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av REK
  2. dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av Helsedirektoratet eller REK

Vedtak eller godkjenninger som har betydning for vurderingen, skal vedlegges søknaden.

Helsearkivregisteret saksbehandler forskersøknader innenfor gjeldende frister for tilgjengeliggjøring, som er henholdsvis 30 og 60 dager jf. helseregisterloven § 19 f.

Se også:

 

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling.

Hvis sykehus eller helsepersonell ønsker å få utlevert en pasientjournal til en avdød person på vegne av avdødes pårørende må det gis fullmakt til sykehuset. Se Fullmakt fra pårørende til helsepersonell her på siden (leveres inn med skjema for innsynsforespørsel).

Søknad

Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Når det gjelder utredning eller behandling av arvelige sykdommer kan pasientjournaler til avdøde slektninger komme til nytte.

For å få utlevert en journal til et slikt formål finnes det to muligheter:

  1. Pårørende til den avdøde søker om innsyn i pasientjournal.
  2. Legen søker om innsyn i pasientjournal, på vegne av pårørende og legger ved utfylt fullmakt. 

Fullmakt