ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Materiale i Norsk helsearkiv

Se gjerne på tabellen for opplysninger om aktuelt sykehus, dødsår, innleggelsesår eller fødselsår. Da kan du se om vi sannsynligvis har fått materialet eller ikke.

Samme sykehus kan vises i flere linjer ettersom de avleverer flere arkivserier.

Har vi ikke mottatt materialet kan du prøve å kontakte sykehuset.  

Ferdigstilt materiale

Se om noen av årstallene stemmer med det du leter etter før du søker om innsyn.

Klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Betanien Bergen 1891- 1981 1970- 2008 1988- 2009 Somatikk Fellesarkiv 4812
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 1896-1997 1913-2009 1977-2009 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Skien 2571
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 1900- 1981 1976- 1994 1977- 2008 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet, Bragernes 2239
Blakstad psykiatriske sykehus 1896-1983 1936-2004 1982-2018 Psykiatri Fellesarkiv 3042
Diakonhjemmet sykehus 1911-1940 1996-2007 2007-2012 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk, Søndre Borgen 115
Diakonhjemmet sykehus 1897-1951 1951-2007 1990-2013 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling, Søndre Borgen 2875
Diakonhjemmet sykehus 1899-1982 1942-2010 1998-2013 Somatikk Fellesarkiv 19474
Haugesund sjukehus 1874-2003 1894-2006 1962-2018 Somatikk Fellesarkiv 13473
Haugesund sjukehus 1875-2002 1928-2008 1971-2013 Somatikk Fellesarkiv 13563
Haugesund sjukehus 1872- 2004 1928- 2006 1969- 2014 Somatikk Fellesarkiv 14127
LHL-Feiring 1901 - 1984 1989- 2016 1989-2016 Somatikk Fellesarkiv 14605
LHL-Glittre 1873- 2004 1912- 2008 1948- 2009 Somatikk Fellesarkiv 19813
LHL-Glittre 1873- 2004 1912- 2008 1948- 2009 Somatikk Fellesarkiv 19813
Lovisenberg diakonale sykehus 1899 - 2008 1986- 2008 1993- 2008 Somatikk Fellesarkiv 5234
Lovisenberg diakonale sykehus 1900-1980 1963-2005 1995-2006 Somatikk Fellesarkiv 6068
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 1904- 1969 1999- 2009 1999 - 2009 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling 2432
OUS Aker sykehus 1894-  1997 1946- 2008 1989- 2009 Somatikk Fellesarkiv 20872
OUS Radiumhospitalet 1836-1933 1933-1965 1933-1945 Somatikk, Onkologi | 853 Radiumterapiavdelingen 571
OUS Radiumhospitalet   1932-1991 1932-2018 Somatikk Fellesarkiv 18285
OUS Radiumhospitalet 1885-1970 1960-2003 1960-2003 Somatikk Fellesarkiv 18860
Radiumhospitalet 1865-1994 1945-2006 1956-2010 Somatikk Fellesarkiv 15593
Revmatismesykehuset Lillehammer       Somatikk Fellesarkiv 5519
Rogaland A-senter 1932-1987 2004-2016 1998-2016 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet 70
SI Hamar 1900-2002 1937-2007 1978-2013 Somatikk Fellesarkiv 23750
SI Hamar   1926-2004 1964-2012 Somatikk Fellesarkiv 25270
SI Tynset 1871-1979 1880-1996 1970-2002 Somatikk Fellesarkiv 3795
SI Tynset 1884- 1998 1949- 2007 1981- 2009 Somatikk Fellesarkiv 7503
SIV Larvik 1880-1980   1973-2006 Somatikk Fellesarkiv 14750
SIV Tønsberg 1884-2006 1884-2006 1976-2014 Øyesykdommer | 300 Øyeavdelingen 2753
SIV Tønsberg 1890-1946   1977-1995 Somatikk, Generell indremedisin | 110 Medisinsk avdeling 115
Sørlandet sykehus Kristiansand 1900-2005 1949-2008 1991-2012 Somatikk Fellesarkiv 9000
Stavanger universitetssykehus 1864- 2002 1940- 2003 1943- 2004 Somatikk Fellesarkiv 19354
Sykehuset Levanger 1892-2007 1935-2007 1992-2007 Somatikk Fellesarkiv 5347
Troms militære sykehus 1866- 1994 1954- 2006 1958-  2017 Somatikk Fellesarkiv 14244
UNN Tromsø 1890- 1998 1928- 1998 1984-1998 Somatikk Fellesarkiv 44253
UNN Tromsø 1894- 2003 1935- 2003 1999- 2003 Somatikk Fellesarkiv 15266
UNN Tromsø 1880-1900 1940-1992 1961-1999 Somatikk   792
UNN Tromsø 1901-2005 1906- 2007 2004-2007 Somatikk Fellesarkiv 11315
UNN Tromsø 1908-2002 1940-2009 2013-2017 Somatikk Fellesarkiv 12615
UNN Tromsø 1905-2007 1938-2009 2008-2012 Somatikk Fellesarkiv 13554
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus 1894-1983 1967-2009 1976-2013 Psykiatri DPS, Drammen DPS 56
Ålesund sjukehus 1894-2006 ?-2010 1997-2006 Somatikk Fellesarkiv 9500
Ålesund sjukehus 1892-1999 1967-2005 1975-2005 Somatikk, Nevrologi | 250 Nevrologisk avdeling 440
Ålesund sjukehus 1886-1997   1978-2014 Somatikk, Øre - nese - hals sykdommer | 290 Øre-nese-hals poliklinikk 1540
Ålesund sjukehus 1875-1992   1971-2017 Somatikk, Kjevekirurgi og munnhulesykdom | 080 Tann og kjeve poliklinikk 220
Ålesund sjukehus 1886-1964   1971-2005 Somatikk, Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp | 200, Gynekologi Medisinsk poliklinikk 770
Ålesund sjukehus 1906-1974 1977-2007 1978-2009 Somatikk, Nevrologi | 250 Nevrologisk avdeling 550
Ålesund sjukehus 1860-2006 1930-2011 1951-2015 Somatikk Fellesarkiv 16618
Ålesund sjukehus 1886-1977 1977-1990 1987-2005 Somatikk, Hud og veneriske sykdommer | 240 Hud poliklinikk 660
Ålesund sjukehus 1876-1998 1938-1998 1977-1999 Somatikk Fellesarkiv 21484
Ålesund sjukehus 1876-1998 1938-1998 1977-1999 Somatikk Fellesarkiv 21484
Ålesund sjukehus 1883-1986   1974-2004 Somatikk, Generell kirurgi | 010 Kirurgisk poliklinikk 1430

 

Materiale i prosess - ikke ferdigstilt ennå

Opplysninger om årstall oppdateres.

I prosess - ikke klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Betanien Bergen 1891- 1981 1970- 2008 1988- 2009 Somatikk Fellesarkiv 4812
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 1896-1997 1913-2009 1977-2009 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Skien 2571
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 1900- 1981 1976- 1994 1977- 2008 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet, Bragernes 2239
Blakstad psykiatriske sykehus 1896-1983 1936-2004 1982-2018 Psykiatri Fellesarkiv 3042
Diakonhjemmet sykehus 1911-1940 1996-2007 2007-2012 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk, Søndre Borgen 115
Diakonhjemmet sykehus 1897-1951 1951-2007 1990-2013 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling, Søndre Borgen 2875
Diakonhjemmet sykehus 1899-1982 1942-2010 1998-2013 Somatikk Fellesarkiv 19474
Haugesund sjukehus 1874-2003 1894-2006 1962-2018 Somatikk Fellesarkiv 13473
Haugesund sjukehus 1875-2002 1928-2008 1971-2013 Somatikk Fellesarkiv 13563
Haugesund sjukehus 1872- 2004 1928- 2006 1969- 2014 Somatikk Fellesarkiv 14127
LHL-Feiring 1901 - 1984 1989- 2016 1989-2016 Somatikk Fellesarkiv 14605
LHL-Glittre 1873- 2004 1912- 2008 1948- 2009 Somatikk Fellesarkiv 19813
LHL-Glittre 1873- 2004 1912- 2008 1948- 2009 Somatikk Fellesarkiv 19813
Lovisenberg diakonale sykehus 1899 - 2008 1986- 2008 1993- 2008 Somatikk Fellesarkiv 5234
Lovisenberg diakonale sykehus 1900-1980 1963-2005 1995-2006 Somatikk Fellesarkiv 6068
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 1904- 1969 1999- 2009 1999 - 2009 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling 2432
OUS Aker sykehus 1894-  1997 1946- 2008 1989- 2009 Somatikk Fellesarkiv 20872
OUS Radiumhospitalet 1836-1933 1933-1965 1933-1945 Somatikk, Onkologi | 853 Radiumterapiavdelingen 571
OUS Radiumhospitalet   1932-1991 1932-2018 Somatikk Fellesarkiv 18285
OUS Radiumhospitalet 1885-1970 1960-2003 1960-2003 Somatikk Fellesarkiv 18860
Radiumhospitalet 1865-1994 1945-2006 1956-2010 Somatikk Fellesarkiv 15593
Revmatismesykehuset Lillehammer       Somatikk Fellesarkiv 5519
Rogaland A-senter 1932-1987 2004-2016 1998-2016 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet 70
SI Hamar 1900-2002 1937-2007 1978-2013 Somatikk Fellesarkiv 23750
SI Hamar   1926-2004 1964-2012 Somatikk Fellesarkiv 25270
SI Tynset 1871-1979 1880-1996 1970-2002 Somatikk Fellesarkiv 3795
SI Tynset 1884- 1998 1949- 2007 1981- 2009 Somatikk Fellesarkiv 7503
SIV Larvik 1880-1980   1973-2006 Somatikk Fellesarkiv 14750
SIV Tønsberg 1884-2006 1884-2006 1976-2014 Øyesykdommer | 300 Øyeavdelingen 2753
SIV Tønsberg 1890-1946   1977-1995 Somatikk, Generell indremedisin | 110 Medisinsk avdeling 115
Sørlandet sykehus Kristiansand 1900-2005 1949-2008 1991-2012 Somatikk Fellesarkiv 9000
Stavanger universitetssykehus 1864- 2002 1940- 2003 1943- 2004 Somatikk Fellesarkiv 19354
Sykehuset Levanger 1892-2007 1935-2007 1992-2007 Somatikk Fellesarkiv 5347
Troms militære sykehus 1866- 1994 1954- 2006 1958-  2017 Somatikk Fellesarkiv 14244
UNN Tromsø 1890- 1998 1928- 1998 1984-1998 Somatikk Fellesarkiv 44253
UNN Tromsø 1894- 2003 1935- 2003 1999- 2003 Somatikk Fellesarkiv 15266
UNN Tromsø 1880-1900 1940-1992 1961-1999 Somatikk   792
UNN Tromsø 1901-2005 1906- 2007 2004-2007 Somatikk Fellesarkiv 11315
UNN Tromsø 1908-2002 1940-2009 2013-2017 Somatikk Fellesarkiv 12615
UNN Tromsø 1905-2007 1938-2009 2008-2012 Somatikk Fellesarkiv 13554
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus 1894-1983 1967-2009 1976-2013 Psykiatri DPS, Drammen DPS 56
Ålesund sjukehus 1894-2006 ?-2010 1997-2006 Somatikk Fellesarkiv 9500
Ålesund sjukehus 1892-1999 1967-2005 1975-2005 Somatikk, Nevrologi | 250 Nevrologisk avdeling 440
Ålesund sjukehus 1886-1997   1978-2014 Somatikk, Øre - nese - hals sykdommer | 290 Øre-nese-hals poliklinikk 1540
Ålesund sjukehus 1875-1992   1971-2017 Somatikk, Kjevekirurgi og munnhulesykdom | 080 Tann og kjeve poliklinikk 220
Ålesund sjukehus 1886-1964   1971-2005 Somatikk, Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp | 200, Gynekologi Medisinsk poliklinikk 770
Ålesund sjukehus 1906-1974 1977-2007 1978-2009 Somatikk, Nevrologi | 250 Nevrologisk avdeling 550
Ålesund sjukehus 1860-2006 1930-2011 1951-2015 Somatikk Fellesarkiv 16618
Ålesund sjukehus 1886-1977 1977-1990 1987-2005 Somatikk, Hud og veneriske sykdommer | 240 Hud poliklinikk 660
Ålesund sjukehus 1876-1998 1938-1998 1977-1999 Somatikk Fellesarkiv 21484
Ålesund sjukehus 1876-1998 1938-1998 1977-1999 Somatikk Fellesarkiv 21484
Ålesund sjukehus 1883-1986   1974-2004 Somatikk, Generell kirurgi | 010 Kirurgisk poliklinikk 1430

Oppdatert: 26. april 2022

 

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig en begrenset mengde materiale. Journalen kan fremdeles ligge hos sykehuset og  det kan derfor være aktuelt å kontakte dem.

Nærmeste pårørende

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det, jf. helsepersonelloven § 24.

Andre pårørende

Dersom «vektige grunner» taler for det, kan opplysninger tilgjengeliggjøres til andre pårørende, jf. helsepersonelloven § 24.

Søknad

  1. Vennligst se gjennom bestandsoversikten først. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt.
     
  2. Dersom bestandsoversikten viser at journalen kan være mottatt kan du skrive ut og sende (med brevpost) en utfylt innsynsforespørsel for pårørende.

Dersom du ikke finner sykehuset og relevant årstall i bestandsoversikten har vi sannsynligvis ikke journalen du leter etter. I så fall anbefaler vi å kontakte sykehuset.

Fullmakt fra nærmeste pårørende

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt.

Søknad

Søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv gjøres via helsedata.no.

Utlevering av direkte- eller indirekte-identifiserbare helseopplysninger til forskning kan bare skje når ett av følgende krav er oppfylt:

  1. forhåndsgodkjenning av prosjektet fra REK (etisk vurdering) og dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av REK
  2. dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av Helsedirektoratet eller REK

Vedtak eller godkjenninger som har betydning for vurderingen, skal vedlegges søknaden

Se også:

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling.

Hvis sykehus eller helsepersonell ønsker å få utlevert en pasientjournal til en avdød person på vegne av avdødes pårørende må det gis fullmakt til sykehuset. Se Fullmakt fra pårørende til helsepersonell her på siden (leveres inn med skjema for innsynsforespørsel).

Søknad

Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Fullmakt

Fullmakt fra pårørende til helsepersonell

 

 

Når det gjelder utredning eller behandling av arvelige sykdommer kan pasientjournaler til avdøde slektninger komme til nytte.

For å få utlevert en journal til et slikt formål finnes det to muligheter:

  1. Pårørende til den avdøde søker om innsyn i pasientjournal
  2. Legen søker om innsyn i pasientjournal, på vegne av pårørende og legger ved utfylt fullmakt. 

Innsynsforespørsel

Fullmakt