ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldene bestemmelser om taushetsplikt. Pasientjournaler for avdøde inkluderes som regel i registeret tidligst 10 år etter dødsfall.

Materiale i Norsk helsearkiv

Se gjerne på tabellen for opplysninger om aktuelt sykehus, dødsår, innleggelsesår og fødselsår. Da kan du se om vi sannsynligvis har fått materialet eller ikke.

Alle tre kolonner (fødselsår, innleggelsesår og dødsår) må helst stemme for at man kan si at vi sannsynligvis har journalen.

Samme sykehus kan vises i flere linjer ettersom de avleverer flere arkivserier.

Har vi ikke mottatt materialet kan du prøve å kontakte sykehuset. 

Ferdigstilt materiale

Se om alle årstallene stemmer med det du leter etter, før du søker om innsyn.

Oppdatert: 6. november 2023

Klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Akershus universitetssykehus   Somatikk
Betania Malvik1891-19701891-19701983-2013Fysikalsk medisin og rehabilitering | 230
Blakstad psykiatriske sykehus1861-19561924-19841940-2020Psykiatri
Blakstad psykiatriske sykehus1896-19831896-19831982-2018Psykiatri
Blakstad psykiatriske sykehus1896-19471896-19471985-2006Psykiatri
Blakstad psykiatriske sykehus1908-19801966-20001985-2013Psykiatri
Blakstad psykiatriske sykehus1865-1941 1940-2013Psykiatri
Blå kors Borgestadklinikken SA1900- 19811900- 19811977- 2008Psykiatri
Blå kors Borgestadklinikken SA1886-19751886-19751963-2020Psykiatri
Blå kors Borgestadklinikken SA1896-19971896-19971977-2009Psykiatri
Blå kors Haugaland A-senter1912-19921912-19921982-2017Psykiatri
Blå kors Haugaland A-senter1917-19601975-19841990-2020Psykiatri
Blå kors Lade behandlingssenter1925-19851982-20151980-2020Rus | 360
Blå kors Loland behandlingssenter AS1900-19771951-20111971-2020Psykiatri
Blå kors øst behandlingssenter Eina1900-19611949-20131963-2018Psykiatri
Blå kors øst Poliklinikk i Oslo1930-19681991-20132001-2018Psykiatri
Bærum sykehus1890-19411890-19411983-1990Somatikk
Diakonhjemmet sykehus1899-19821899-19821998-2013Somatikk
Diakonhjemmet sykehus1897-19511897-19511990-2013Psykiatri
Diakonhjemmet sykehus1911-19401911-19402007-2012Psykiatri
Diakonhjemmet sykehus (Arkivverket)1877-19561877-19561967-2000Somatikk
Drammen sykehus1874-19391945-20041961-2004Somatikk
Drammen sykehus1877-19461944-20051961-2007Somatikk
Drammen sykehus1894-19401939-20051972-2006Somatikk
Drammen sykehus1910-19581910-19582007-2011Somatikk
Drammen sykehus1914-19551914-19552012-2013Somatikk
Drammen sykehus1910-19581910-19581978-2017Somatikk
Drammen sykehus1883-19191883-19191961-2000Somatikk
Feiringklinikken (LHL Helse)1901-19841901-19841989-2016Somatikk
Glittreklinikken (LHL Helse)1873-20041873-20041948-2009Somatikk
Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus1878-19601878-19601969-2018Somatikk
Haugesund sjukehus1872-20041872-20041969-2014Somatikk
Haugesund sjukehus1865-19471935-19711961-2019 
Haugesund sjukehus1875-20021875-20021971-2013Somatikk
Haugesund sjukehus1874-20031874-20031962-2018Somatikk
Helgelandssykehuset Mo i Rana1887-19301959-19981961-1999Somatikk
Helgelandssykehuset Mosjøen1902-19321977-20031994-2006Somatikk
Helgelandssykehuset Sandnessjøen   Somatikk
Helgelandssykehuset Sandnessjøen   Psykiatri
Kristiansund sjukehus1877-19481956-20061997-2019Somatikk
Kristiansund sjukehus1890-19201971-19861979-1987Somatikk
Lier psykiatriske sykehus1862-19311862-19311926-2018Psykiatri
Lier psykiatriske sykehus1900-19591900-19591979-2016Psykiatri
Lier psykiatriske sykehus1900-19721900-19721967-2007Psykiatri
Lier psykiatriske sykehus1871-19241871-19241944-1996Psykiatri
Lier psykiatriske sykehus1875-19311875-19311960-2012Psykiatri
Lovisenberg Diakonale sykehus1900-19801900-19801995-2006Somatikk
Lovisenberg Diakonale sykehus1899-20081899-20081993-2008Somatikk
Martina Hansens Hospital1894-19501894-19501981-2008Somatikk
Molde sjukehus1916-19491978-20062012-2020Somatikk
NKS Meråker kurbad1914-19481995-20081999-2020Somatikk
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus1904-19691904-19691999-2009Psykiatri
Nordlandssykehuset Psykisk helsevern   Psykiatri

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

1877-19311877-19311961-2007Somatikk
OUS Aker sykehus1894-19971894-19971989-2009Somatikk
OUS Radiumhospitalet1865-19941865-19941956-2010Somatikk
OUS Radiumhospitalet1890-19591971-19931971-2011Somatikk
OUS Ullevål sykehus1840-19141915-19391916-1994Psykiatri
OUS Ullevål sykehus1841-19121922-19351922-1993Psykiatri
Radiumhospitalet1859-19231932-19911932-2018Somatikk
Radiumhospitalet1885-19701885-19701960-2003Somatikk
Radiumhospitalet1836-19331836-19331933-1945Somatikk
Revmatismesykehuset Lillehammer1874-19661958-20071960-2018Somatikk
Rogaland A-senter1932-19871932-19871998-2016Psykiatri
Sauda sjukehus1892-19931892-19931970-2019Somatikk
Sauda sjukehus1868-19191868-1919ukjent (fleste validerer på 110års regel)Somatikk
Sauda sjukehus1882-19461882-19461969-2018Somatikk
Sauda sjukehus1872-19931872-19931965-2020Somatikk
Sauda sjukehus1907-19951907-19951996-2018Somatikk
Selli Rehabiliteringssenter1910-19351992-20101994-2018Somatikk
SI Hamar1900-20021900-20021978-2013Somatikk
SI Hamar1861-19951926-20041964-2012Somatikk
SI Lillehammer1888-19411888-19411980-1996Somatikk
SI Lillehammer1902-19501963-20051997-2005Somatikk
SI Lillehammer1911-19531945-20082006-2019Somatikk
SI Lillehammer1883-19391945-19661961-2019Somatikk
SI Tynset1884-19981884-19981981-2009Somatikk
SI Tynset1871-19791871-19791970-2002Somatikk
SI Tynset1872-19591872-19591950-1970Somatikk
SIV Horten1887-19471887-19471977-2005Somatikk
SIV Klinikk psykisk helse og avhengighet1902-19741902-19741988-2011Psykiatri
SIV Larvik1880-19801880-19801973-2006Somatikk
SIV Sandefjord1878-19481959-20011960-2005Somatikk
SIV Tønsberg1895-19501895-19501985-2003Somatikk
SIV Tønsberg1899-19601899-19601998-2007Somatikk
SIV Tønsberg1890-19461890-19461977-1995Somatikk
SIV Tønsberg1881-19911881-19911975-1998Somatikk
SIV Tønsberg1891-19981891-19981968-2018Somatikk
SIV Tønsberg1884-20061884-20061976-2014Øyesykdommer | 300
SIV Tønsberg1899-19351980-19991981-1998Somatikk
St. Olavs Hospital1885-19601970-20071990-2008Somatikk
Stavanger universitetssykehus1864-20021864-20021943-2004Somatikk
Stavanger universitetssykehus1873-20091873-20091943-2010Somatikk
Stavanger universitetssykehus1903-19601903-19601994-2010Somatikk
Stavanger universitetssykehus1908-19471997-20091999-2010Somatikk
Stiftelsen Betanien Bergen1891- 19811891- 19811988- 2009Somatikk
Sunnaas sykehus1900-20051900-20051963-2017Somatikk
Sykehuset Levanger1892-20071892-20071992-2007Somatikk
Sykehuset Namsos1904-19581904-19581990-2007Somatikk
Sørlandet sykehus Kristiansand1900-20051900-20051991-2012Somatikk
Troms Militære sykehus1866-19941866-19941958-2017Somatikk
UNN Tromsø1901-20051901-20052004-2007Somatikk
UNN Tromsø1890- 19981890- 19981984-1998Somatikk
UNN Tromsø1894-20031894-20031999- 2003Somatikk
UNN Tromsø1880-19001880-19001961-1999Somatikk
UNN Tromsø1905-20071905-20072008-2012Somatikk
UNN Tromsø1908-20021908-20022013-2017Somatikk
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1931-19801996-19961985-2013Psykiatri
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1949-19881949-19881990-2014Psykiatri
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1917-19831917-19831985-2011Psykiatri
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1939-19791939-19791990-2016Psykiatri
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1894-19831894-19831976-2013Psykiatri
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus1923-19811955-20081996-2020Psykiatri
Volda sjukehus1886-19541960-20041965-1994Somatikk
Volvat Majorstuen1894-19731894-19731985-2019Somatikk
Ålesund sjukehus1876-19981876-19981977-1999Somatikk
Ålesund sjukehus1875-19921875-19921971-2017Somatikk
Ålesund sjukehus1886-19971886-19971978-2014Somatikk
Ålesund sjukehus1906-19741906-19741978-2009Somatikk
Ålesund sjukehus1886-19641886-19641971-2005Somatikk
Ålesund sjukehus1894-20061894-20061997-2006Somatikk
Ålesund sjukehus1860-20061860-20061951-2015Somatikk
Ålesund sjukehus1880-19371880-19371970-2010Somatikk
Ålesund sjukehus1892-19991892-19991975-2005Somatikk
Ålesund sjukehus1886-19771886-19771987-2005Somatikk
Ålesund sjukehus1883-19861883-19861974-2004Somatikk
Ålesund sjukehus1895-19501895-19501981-2008Somatikk
Åsgård sykehus1886-19541960-20041965-1994Psykiatri

 

 

Helsearkivregisteret

Helsearkivregisteret innholder kun journaler fra avdøde i spesialisthelsetjenesten. Ønsker du innsyn i egen journal, ta kontakt med sykehuset eller kommunen.

Journaler fra Nasjonal ordning

Hvis behandleren din har avlevert journalen din i forbindelse med "Nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør og overdragelse av virksomhet," se denne lenken for informasjon om virksomheter som har avlevert journaler.

Hvis du finner virksomheten i listen, så må du søke på helsenorge.no via denne lenken. Søknaden skal ikke til Arkivverket / Norsk helsearkiv i disse tilfellene.

Vilkår for utlevering

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter gjeldende regler om taushetsplikt og i tråd med formålet til Helsearkivregisteret, jf. helsearkivforskriften § 2. Vilkår for tilgjengeliggjøring finnes i helsearkivforskriften § 31 og helseregisterloven §§ 19 a, 19 c, 19 h.

Søknad

Søknad om utlevering av data fra Helsearkivregisteret til forskning gjøres via helsedata.no. Utlevering av direkte- eller indirekte identifiserbare helseopplysninger til forskning krever forhåndsgodkjenning fra REK eller dispensasjon fra taushetsplikten, eller begge deler. Veiledning finnes på www.helsedata.no.

Helsedataservice tar i mot og behandler søknader om tilgjengeliggjøring av helsedata til forskning. Omsøkte helseopplysninger tilrettelegges og tilgjengeliggjøres fra registerforvalterne.

 

Pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten blir vanligvis avlevert til Norsk helsearkiv tidligst 10 år etter pasientens død. Se bestandsoversikt for innhold i registeret. Journaler som ikke er mottatt ved Norsk helsearkiv ligger fortsatt hos sykehusene.

Pasientjournaler skal som hovedregel ikke deles med andre enn pasienten selv, se helsepersonelloven § 21. Formålet med taushetsplikten er å verne pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Taushetsplikten gjelder også etter at pasienten dør.

Nærmeste pårørende

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det, jf. helsepersonelloven § 24 andre avsnitt. Hvem som er nærmeste pårørende er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b. Utgangspunktet er at nærmeste pårørende er den pasienten oppgir som nærmeste pårørende, for eksempel i pasientjournalen.

Andre pårørende

Dersom «vektige grunner» taler for det, kan opplysninger tilgjengeliggjøres til andre, jf. helsepersonelloven § 24 første avsnitt.

Søknad

Vennligst se gjennom bestandsoversikten først. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt. 

Søknadsskjema finner du under "Helsearkivregisteret" på helsenorge.no: https://tjenester.helsenorge.no/helseregistre