ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Materiale i Norsk helsearkiv

Se gjerne på tabellen for opplysninger om aktuelt sykehus, dødsår, innleggelsesår eller fødselsår. Da kan du se om vi sannsynligvis har fått materialet eller ikke.

Samme sykehus kan vises i flere linjer ettersom de avleverer flere arkivserier.

Har vi ikke mottatt materialet kan du prøve å kontakte sykehuset.  

Ferdigstilt materiale

Se om noen av årstallene stemmer med det du leter etter før du søker om innsyn.

Klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Betanien Bergen
1891- 1981
1970- 2008
1988- 2009
Somatikk
Fellesarkiv
4812
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad
1900- 1981
1976- 1994
1977- 2008
Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360
Avdeling for rus- og avhengighet, Bragernes
2239
Diakonhjemmet sykehus
1899-1982
1942-2010
1998-2013
Somatikk
Fellesarkiv
19474
Diakonhjemmet sykehus
1897-1951
1951-2007
1990-2013
Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri
Alderspsykiatrisk avdeling, Søndre Borgen
2875
Diakonhjemmet sykehus
1911-1940
1996-2007
2007-2012
Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri
Alderspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk, Søndre Borgen
115
Haugesund sjukehus
1872- 2004
1928- 2006
1969- 2014
Somatikk
Fellesarkiv
14127
Haugesund sjukehus
1875-2002
1928-2008
1971-2013
Somatikk
Fellesarkiv
13563
LHL-Glittre
1873- 2004
1912- 2008
1948- 2009
Somatikk
Fellesarkiv
19813
Lovisenberg diakonale sykehus
1900-1980
1963-2005
1995-2006
Somatikk
Fellesarkiv
6068
Lovisenberg diakonale sykehus
1899 - 2008
1986- 2008
1993- 2008
Somatikk
Fellesarkiv
5234
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
1904- 1969
1999- 2009
1999 - 2009
Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri
Alderspsykiatrisk avdeling
2432
OUS Radiumhospitalet
1836-1933
1933-1965
1933-1945
Somatikk, Onkologi | 853
Radiumterapiavdelingen
571
SI Tynset
1884- 1998
1949- 2007
1981- 2009
Somatikk
Fellesarkiv
7503
SI Tynset
1871-1979
1880-1996
1970-2002
Somatikk
Fellesarkiv
3795
Stavanger universitetssykehus
1864- 2002
1940- 2003
1943- 2004
Somatikk
Fellesarkiv
19354
Sunnaas sykehus HF
1900- 2005
1961- 2009
1963-2017
Somatikk
Fellesarkiv
6695
Sykehuset Levanger
1892-2007
1935-2007
1992-2007
Somatikk
Fellesarkiv
5347
UNN Tromsø
1905-2007
1938-2009
2008-2012
Somatikk
Fellesarkiv
13554
UNN Tromsø
1890- 1998
1928- 1998
1984-1998
Somatikk
Fellesarkiv
44253
UNN Tromsø
1894- 2003
1935- 2003
1999- 2003
Somatikk
Fellesarkiv
15266
UNN Tromsø
1908-2002
1940-2009
2013-2017
Somatikk
Fellesarkiv
12615
UNN Tromsø
1901-2005
1906- 2007
2004-2007
Somatikk
Fellesarkiv
11315
Ålesund sjukehus
1892-1999
1967-2005
1975-2005
Somatikk, Nevrologi | 250
Nevrologisk avdeling
440
Ålesund sjukehus
1894-2006
?-2010
1997-2006
Somatikk
Fellesarkiv
9500
Ålesund sjukehus
1876-1998
1938-1998
1977-1999
Somatikk
Fellesarkiv
21484
Ålesund sjukehus
1860-2006
1930-2011
1951-2015
Somatikk
Fellesarkiv
16618

 

Materiale i prosess - ikke ferdigstilt ennå

Opplysninger om årstall oppdateres.

I prosess - ikke klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Akershus universitetssykehus
 
 
 
Somatikk
 
14202
Akershus universitetssykehus
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
 
Bærum sykehus
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
 
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad
1896-1997
1913-2009
1977-2009
Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360
Skien
2571
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad
 
 
 
Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360
Tilsynshjemmet
 
Blå kors Haugaland
 
 
 
Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360
Avdeling for rus- og avhengighet
400
Blakstad psykiatriske sykehus
 
 
 
Psykiatri
Fellesarkiv
 
Diakonhjemmet sykehus
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
20865
Drammen sykehus
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
 
Drammen sykehus
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
25069
Drammen sykehus
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
 
Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus
 
1957-2012
1969-2018
Somatikk, Hud og veneriske sykdommer | 240, Revmatiske sykdommer (revmatologi) | 190
Hudavdelingen, Revmatologisk avdeling
17688
Haugesund sjukehus
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
 
Haukeland universitetssykehus
 
 
 
Somatikk
 
15567
LHL-Feiring
1901 - 1984
1989- 2016
1989-2016
Somatikk
Fellesarkiv
14605
Lier  psykiatriske sykehus
 
 
 
Psykiatri
Lier forpleining
 
Lier  psykiatriske sykehus
 
 
 
Psykiatri
Fellesarkiv
 
Lier  psykiatriske sykehus
 
 
 
Psykiatri
Lierasylets poliklinikk, Hjelpevirksomheten for nervøse- og sinnslidende
 
Lier  psykiatriske sykehus
 
 
 
Psykiatri
Fellesarkiv
 
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)
 
 
 
Somatikk, Radiologi | 852
Røntgen
 
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)
 
 
 
Somatikk
 
 
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)
 
 
 
Somatikk, Radiologi | 852
Røntgen
 
OUS Aker sykehus
1894-  1997
1946- 2008
1989- 2009
Somatikk
Fellesarkiv
20872
OUS Radiumhospitalet
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
18860
OUS Radiumhospitalet
 
1932-1991
1932-2018
Somatikk
Fellesarkiv
18285
Radiumhospitalet
1865-1994
1945-2006
1956-2010
Somatikk
Fellesarkiv
15593
Revmatismesykehuset Lillehammer
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
5519
Rogaland A-senter
 
 
 
Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360
Avdeling for rus- og avhengighet
400
SI Hamar
 
1926-2004
1964-2012
Somatikk
Fellesarkiv
25270
SI Hamar
1900-2002
1937-2007
1978-2013
Somatikk
Fellesarkiv
23750
SI Lillehammer
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
 
SI Tynset
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
690
SIV Horten
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
7500
SIV Klinikk psyk&rus
 
 
 
Psykiatri
Fellesarkiv, Psykiatrisk fylkesavdeling
2430
SIV Larvik
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
13800
SIV Sandefjord
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
9400
SIV Tønsberg
 
 
 
Somatikk, Generell indremedisin | 110
Medisinsk avdeling
115
SIV Tønsberg
 
 
 
Somatikk, Øre - nese - hals sykdommer | 290
Øre-nese-hals poliklinikk
 
SIV Tønsberg
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
 
SIV Tønsberg
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
2645
SIV Tønsberg
 
 
 
Somatikk, Generell indremedisin | 110
Medisinsk poliklinikk
690
SIV Tønsberg
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
 
SIV Tønsberg
 
 
 
Somatikk
 
20359
Sørlandet sykehus Kristiansand
 
 
 
Somatikk
Fellesarkiv
9000
Troms militære sykehus
1866- 1994
1954- 2006
1958-  2017
Somatikk
Fellesarkiv
14244
UNN Tromsø
1880-1900
1940-1992
1961-1999
Somatikk
 
792
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus
 
 
 
Psykiatri
DPS, Drammen DPS
 
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus
 
 
 
Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360
Avdeling for rus- og avhengighet, Tyrifjord, Finnerud gård
 
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus
 
 
 
Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360
Avdeling for rus- og avhengighet, Hovedavdeling
 
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus
 
 
 
Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360
Avdeling for rus- og avhengighet, Tyrifjord, Vikersund
 
Ålesund sjukehus
1886-1977
1977-1990
1987-2005
Somatikk, Hud og veneriske sykdommer | 240
Hud poliklinikk
660
Ålesund sjukehus
 
 
 
Somatikk, Revmatiske sykdommer (revmatologi) | 190
Revmatologisk avdeling
880
Ålesund sjukehus
1886-1964
 
1971-2005
Somatikk, Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp | 200, Gynekologi
Gynekologisk poliklinikk
770
Ålesund sjukehus
1906-1974
1977-2007
1978-2009
Somatikk, Nevrologi | 250
Nevrologisk avdeling
550
Ålesund sjukehus
1886-1997
 
1978-2014
Somatikk, Øre - nese - hals sykdommer | 290
Øre-nese-hals poliklinikk
1540
Ålesund sjukehus
 
 
 
Somatikk, Generell kirurgi | 010
Kirurgisk poliklinikk
1430
Ålesund sjukehus
 
 
 
Somatikk, Kjevekirurgi og munnhulesykdom | 080
Tann og kjeve poliklinikk
220
Ålesund sjukehus
 
 
 
Somatikk, Øyesykdommer | 300
Øye poliklinikk
6270
Åsgård sykehus
 
 
 
Psykiatri
Psykiatrisk avdeling
1740

Oppdatert: 17. august 2021

 

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig en begrenset mengde materiale. Journalen kan fremdeles ligge hos sykehuset og  det kan derfor være aktuelt å kontakte dem.

Nærmeste pårørende

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det, jf. helsepersonelloven § 24.

Andre pårørende

Dersom «vektige grunner» taler for det, kan opplysninger tilgjengeliggjøres til andre pårørende, jf. helsepersonelloven § 24.

Søknad

  1. Vennligst se gjennom bestandsoversikten først. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt.
     
  2. Dersom bestandsoversikten viser at journalen kan være mottatt kan du skrive ut og sende (med brevpost) en utfylt innsynsforespørsel for pårørende.

Dersom du ikke finner sykehuset og relevant årstall i bestandsoversikten har vi sannsynligvis ikke journalen du leter etter. I så fall anbefaler vi å kontakte sykehuset.

Fullmakt fra nærmeste pårørende

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt.

Søknad

Søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv gjøres via helsedata.no.

Utlevering av direkte- eller indirekte-identifiserbare helseopplysninger til forskning kan bare skje når ett av følgende krav er oppfylt:

  1. forhåndsgodkjenning av prosjektet fra REK (etisk vurdering) og dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av REK
  2. dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av Helsedirektoratet eller REK

Vedtak eller godkjenninger som har betydning for vurderingen, skal vedlegges søknaden.

Se også:

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling.

Hvis sykehus eller helsepersonell ønsker å få utlevert en pasientjournal til en avdød person på vegne av avdødes pårørende må det gis fullmakt til sykehuset. Se Fullmakt fra pårørende til helsepersonell her på siden (leveres inn med skjema for innsynsforespørsel).

Søknad

Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Fullmakt

Fullmakt fra pårørende til helsepersonell

 

 

Når det gjelder utredning eller behandling av arvelige sykdommer kan pasientjournaler til avdøde slektninger komme til nytte.

For å få utlevert en journal til et slikt formål finnes det to muligheter:

  1. Pårørende til den avdøde søker om innsyn i pasientjournal
  2. Legen søker om innsyn i pasientjournal, på vegne av pårørende og legger ved utfylt fullmakt. 

Innsynsforespørsel

Fullmakt