ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Materiale i Norsk helsearkiv

Se gjerne på tabellen for opplysninger om aktuelt sykehus, dødsår, innleggelsesår eller fødselsår. Da kan du se om vi sannsynligvis har fått materialet eller ikke.

Samme sykehus kan vises i flere linjer ettersom de avleverer flere arkivserier.

Har vi ikke mottatt materialet kan du prøve å kontakte sykehuset.  

Ferdigstilt materiale

Se om noen av årstallene stemmer med det du leter etter før du søker om innsyn.

Klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Betanien Bergen

1891- 1981

1970- 2008

1988- 2009

Somatikk

Fellesarkiv

4812

Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad

1900- 1981

1976- 1994

1977- 2008

Psykiatri/avhengighet

Rus- og avhengighet

2239

Haugesund sjukehus

1872- 2004

1928- 2006

1969- 2014

Somatikk

Fellesarkiv

14127

Lovisenberg diakonale sykehus

1899 - 2008

1986- 2008

1993- 2008

Somatikk

Fellesarkiv

5234

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

1904- 1969

1999- 2009

1999 - 2009

Psykiatri/avhengighet

Alderspsykiatri

2432

OUS Radiumhospitalet

1836-1933

1933-1965

1933-1945

Somatikk

Radiumterapiavdelingen

571

Sunnaas sykehus HF

1900- 2005

1961- 2009

1963-2017

Somatikk

Fellesarkiv

6695

UNN Tromsø

1890- 1998

1928- 1998

1984-1998

Somatikk

Fellesarkiv

44253

UNN Tromsø

1894- 2003

1935- 2003

1999- 2003

Somatikk

Fellesarkiv

15266

Ålesund sjukehus

1892-1999

1967-2005

1975-2005

Somatikk

Nevrologisk avdeling

440

Ålesund sjukehus

1860-2006

1930-2011

1951-2015

Somatikk

Fellesarkiv

16618

Ålesund sjukehus

1876-1998

1938-1998

1977-1999

Somatikk

Fellesarkiv

21484

Ålesund sjukehus

1894-2006

?-2010

1997-2006

Somatikk

Fellesarkiv

9500

 

Materiale i prosess - ikke ferdigstilt ennå

Opplysninger om årstall oppdateres.

I prosess - ikke klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Akershus universitetssykehus

 

 

 

Somatikk

 

14202

Akershus universitetssykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

 

Blå Kors Haugaland A-senter

 

 

 

Psykiatri/avhengighet

Rus- og avhengighet

400

Diakonhjemmet sykehus

 

 

 

Psykiatri/avhengighet

Alderspsykiatri

115

Diakonhjemmet sykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

20865

Diakonhjemmet sykehus

1899-1982

1942-2010

2000-2011

Somatikk

Fellesarkiv

19474

Diakonhjemmet sykehus

 

 

 

Psykiatri/avhengighet

Alderspsykiatri

2875

Drammen sykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

25069

Haugesund sjukehus

1875-2002

1928-2008

1971-2013

Somatikk

Fellesarkiv

13563

Haukeland universitetssykehus

 

 

 

Somatikk

 

15567

LHL-Feiring

1901 - 1984

1989- 2016

1989-2016

Somatikk

Fellesarkiv

14605

LHL-Glittre

1873- 2004

1912- 2008

1948- 2009

Somatikk

Fellesarkiv

19813

Lovisenberg diakonale sykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

6068

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)

 

 

 

Somatikk

 

 

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)

 

 

 

Somatikk

Røntgen

 

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)

 

 

 

Somatikk

Røntgen

 

OUS Aker sykehus

1894-  1997

1946- 2008

1989- 2009

Somatikk

Fellesarkiv

20872

OUS Radiumhospitalet

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

18860

OUS Radiumhospitalet

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

18285

Radiumhospitalet

1865-1994

1945-2006

1956-2010

Somatikk

Fellesarkiv

15593

Revmatismesykehuset Lillehammer

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

5519

Rogaland A-senter

 

 

 

Psykiatri/avhengighet

Rus- og avhengighet

400

SI Hamar

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

25270

SI Hamar

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

23750

SI Lillehammer

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

 

SI Tynset

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

690

SI Tynset

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

3795

SI Tynset

1884- 1998

1949- 2007

1981- 2009

Somatikk

Fellesarkiv

7503

SIV Horten

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

7500

SIV Klinikk psyk&rus

 

 

 

Psykiatri/avhengighet

Fellesarkiv

2430

SIV Larvik

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

13800

SIV Sandefjord

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

9400

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk

Øre-nese-hals

 

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk

Medisin

115

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk

 

20359

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk

Medisinsk poliklinikk

690

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

2645

Sørlandet sykehus Kristiansand

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

9000

Stavanger universitetssykehus

1864- 2002

1940- 2003

1943- 2004

Somatikk

Fellesarkiv

19354

Sykehuset Levanger

1892-2007

1935-2007

1992-2007

Somatikk

Fellesarkiv

5347

Troms militære sykehus

1866- 1994

1954- 2006

1958-  2017

Somatikk

Fellesarkiv

14244

UNN Tromsø

1905-2007

1938-2009

2008-2012

Somatikk

Fellesarkiv

13554

UNN Tromsø

1901-2005

1906- 2007

2004-2007

Somatikk

Fellesarkiv

11315

UNN Tromsø

 

 

 

Somatikk

 

792

UNN Tromsø

1908-2002

1940-2009

2013-2017

Somatikk

Fellesarkiv

12615

Ålesund sjukehus

1906-1974

1977-2007

1978-2009

Somatikk

Nevrologisk avdeling

550

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk

øye

6270

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk

Revmatologisk

880

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk

tann og kjeve

220

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk

gynekologi

770

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk

Øre-nese-hals

1540

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk

kirurgi

1430

Ålesund sjukehus

1886-1977

1977-1990

1987-2005

Somatikk

hud

660

Åsgård sykehus

 

 

 

Psykiatri/avhengighet

 

1740

Oppdatert: 17. mars 2021

 

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig en begrenset mengde materiale. Journalen kan fremdeles ligge hos sykehuset og  det kan derfor være aktuelt å kontakte dem.

I samsvar med gjeldende lovverk kan pårørende ha rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det. 

Som pårørende kan du derfor søke om å få innsyn i dine avdøde slektningers pasientjournal. Hvem som er å anse som pårørende og nærmeste pårørende fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 b.

Søknad

  1. Vennligst se gjennom bestandsoversikten først. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt.
     
  2. Dersom bestandsoversikten viser at journalen kan være mottatt kan du skrive ut og sende (med brevpost) en utfylt innsynsforespørsel for pårørende

Dersom du ikke finner sykehuset og relevant årstall i bestandsoversikten har vi sannsynligvis ikke journalen du leter etter. I så fall anbefaler vi å kontakte sykehuset.

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt.

Søknad

I løpet av 2021 vil søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv gjøres via Helseanalyseplattformen (helsedata.no). Inntil da kan forskere henvende seg via kontaktskjema dersom de har spørsmål om hvordan de kan søke om data til sitt forskningsprosjekt. Informasjon om formålet med forskningsprosjektet kan være nyttig for at vi kan hjelpe deg videre.

Utlevering av direkte- eller indirekte-identifiserbare helseopplysninger til forskning kan bare skje når ett av følgende krav er oppfylt:

  1. forhåndsgodkjenning av prosjektet fra REK (etisk vurdering) og dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av REK
  2. dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av Helsedirektoratet eller REK

Vedtak eller godkjenninger som har betydning for vurderingen, skal vedlegges søknaden.

Se også:

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling.

Hvis sykehus eller helsepersonell ønsker å få utlevert en pasientjournal til en avdød person på vegne av avdødes pårørende må det gis fullmakt til sykehuset. Se Fullmakt fra pårørende til helsepersonell her på siden (leveres inn med skjema for innsynsforespørsel).

Søknad

Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Fullmakt

Fullmakt fra pårørende til helsepersonell

Fullmakt fra pårørende til andre