ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Materiale i Norsk helsearkiv

Se gjerne på tabellen for opplysninger om aktuelt sykehus, dødsår, innleggelsesår og fødselsår. Da kan du se om vi sannsynligvis har fått materialet eller ikke.

For ferdigstilt materiale må helst alle tre kolonner (fødselsår, innleggelsesår og dødsår) stemme for at man kan si at vi sannsynligvis har journalen.

Samme sykehus kan vises i flere linjer ettersom de avleverer flere arkivserier.

Har vi ikke mottatt materialet kan du prøve å kontakte sykehuset.  

Ferdigstilt materiale

Se om alle årstallene stemmer med det du leter etter før du søker om innsyn.

Klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Betanien Bergen 1891- 1981 1970- 2008 1988- 2009 Somatikk Fellesarkiv 4812
Blakstad psykiatriske sykehus 1896-1983 1936-2004 1982-2018 Psykiatri Fellesarkiv 3042
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 1886-1975 1886-2002 1963-2020 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Tilsynshjemmet 680
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 1896-1997 1913-2009 1977-2009 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Skien 2571
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 1900- 1981 1976- 1994 1977- 2008 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet, Bragernes 2239
Diakonhjemmet sykehus 1877-1956   1967-2000 Somatikk Fellesarkiv 20865
Diakonhjemmet sykehus 1897-1951 1951-2007 1990-2013 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling, Søndre Borgen 2875
Diakonhjemmet sykehus 1911-1940 1996-2007 2007-2012 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk, Søndre Borgen 115
Diakonhjemmet sykehus 1899-1982 1942-2010 1998-2013 Somatikk Fellesarkiv 19474
Haugesund sjukehus 1874-2003 1894-2006 1962-2018 Somatikk Fellesarkiv 13473
Haugesund sjukehus 1872- 2004 1928- 2006 1969- 2014 Somatikk Fellesarkiv 14127
Haugesund sjukehus 1875-2002 1928-2008 1971-2013 Somatikk Fellesarkiv 13563
LHL-Feiring 1901 - 1984 1989- 2016 1989-2016 Somatikk Fellesarkiv 14605
LHL-Glittre 1873- 2004 1912- 2008 1948- 2009 Somatikk Fellesarkiv 19813
Lier  psykiatriske sykehus 1862-1931   1926-2018 Psykiatri Fellesarkiv 6904
Lovisenberg diakonale sykehus 1900-1980 1963-2005 1995-2006 Somatikk Fellesarkiv 6068
Lovisenberg diakonale sykehus 1899 - 2008 1986- 2008 1993- 2008 Somatikk Fellesarkiv 5234
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 1904- 1969 1999- 2009 1999 - 2009 Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri Alderspsykiatrisk avdeling 2432
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt) 1877-1931   1961-2007 Somatikk, Radiologi | 852 Røntgen 8873
OUS Aker sykehus 1894-  1997 1946- 2008 1989- 2009 Somatikk Fellesarkiv 20872
OUS Radiumhospitalet   1932-1991 1932-2018 Somatikk Fellesarkiv 18285
OUS Radiumhospitalet 1885-1970 1960-2003 1960-2003 Somatikk Fellesarkiv 18860
OUS Radiumhospitalet 1836-1933 1933-1965 1933-1945 Somatikk, Onkologi | 853 Radiumterapiavdelingen 571
Radiumhospitalet 1865-1994 1945-2006 1956-2010 Somatikk Fellesarkiv 15593
Revmatismesykehuset Lillehammer       Somatikk Fellesarkiv 5519
Rogaland A-senter 1932-1987 2004-2016 1998-2016 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet 70
SI Hamar   1926-2004 1964-2012 Somatikk Fellesarkiv 25270
SI Hamar 1900-2002 1937-2007 1978-2013 Somatikk Fellesarkiv 23750
SI Tynset 1872-1959 1949-1970 1950-1970 Somatikk Fellesarkiv 690
SI Tynset 1884- 1998 1949- 2007 1981- 2009 Somatikk Fellesarkiv 7503
SI Tynset 1871-1979 1880-1996 1970-2002 Somatikk Fellesarkiv 3795
SIV Larvik 1880-1980   1973-2006 Somatikk Fellesarkiv 14750
SIV Tønsberg 1884-2006 1884-2006 1976-2014 Øyesykdommer | 300 Øyeavdelingen 2753
SIV Tønsberg 1890-1946   1977-1995 Somatikk, Generell indremedisin | 110 Medisinsk avdeling 115
SIV Tønsberg 1891-1998 1895-2001 1968-2018 Somatikk, Generell indremedisin | 110 Medisinsk poliklinikk 690
SIV Tønsberg 1881-1991   1975-1998 Øre - nese - hals sykdommer | 290 Øre-nese-hals poliklinikk 2645
Stavanger universitetssykehus 1864- 2002 1940- 2003 1943- 2004 Somatikk Fellesarkiv 19354
Sunnaas sykehus HF 1900- 2005 1961- 2009 1963-2017 Somatikk Fellesarkiv 6695
Sykehuset Levanger 1892-2007 1935-2007 1992-2007 Somatikk Fellesarkiv 5347
Sørlandet sykehus Kristiansand 1900-2005 1949-2008 1991-2012 Somatikk Fellesarkiv 9000
Sørlandet sykehus Kristiansand 1900-2005 1949-2008 1991-2012 Somatikk Fellesarkiv 9000
Troms militære sykehus 1866- 1994 1954- 2006 1958-  2017 Somatikk Fellesarkiv 14244
UNN Tromsø 1890- 1998 1928- 1998 1984-1998 Somatikk Fellesarkiv 44253
UNN Tromsø 1880-1900 1940-1992 1961-1999 Somatikk   792
UNN Tromsø 1908-2002 1940-2009 2013-2017 Somatikk Fellesarkiv 12615
UNN Tromsø 1905-2007 1938-2009 2008-2012 Somatikk Fellesarkiv 13554
UNN Tromsø 1901-2005 1906- 2007 2004-2007 Somatikk Fellesarkiv 11315
UNN Tromsø 1894- 2003 1935- 2003 1999- 2003 Somatikk Fellesarkiv 15266
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus 1894-1983 1967-2009 1976-2013 Psykiatri DPS, Drammen DPS 56
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus 1917-1983   1985-2011 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet, Tyrifjord, Finnerud gård 179
Volvat-Majorstuen 1894-1973 1985-2008 1985-2019 Somatikk Fellesarkiv 7026
Ålesund sjukehus 1860-2006 1930-2011 1951-2015 Somatikk Fellesarkiv 16618
Ålesund sjukehus 1886-1977 1977-1990 1987-2005 Somatikk, Hud og veneriske sykdommer | 240 Hud poliklinikk 660
Ålesund sjukehus 1894-2006 ?-2010 1997-2006 Somatikk Fellesarkiv 9500
Ålesund sjukehus 1883-1986   1974-2004 Somatikk, Generell kirurgi | 010 Kirurgisk poliklinikk 1430
Ålesund sjukehus 1895-1950   1981-2008 Somatikk, Revmatiske sykdommer (revmatologi) | 190 Revmatologisk avdeling 1670
Ålesund sjukehus 1875-1992   1971-2017 Somatikk, Kjevekirurgi og munnhulesykdom | 080 Tann og kjeve poliklinikk 220
Ålesund sjukehus 1906-1974 1977-2007 1978-2009 Somatikk, Nevrologi | 250 Nevrologisk avdeling 550
Ålesund sjukehus 1876-1998 1938-1998 1977-1999 Somatikk Fellesarkiv 21484
Ålesund sjukehus 1880-1937   1970-2010 Somatikk, Øyesykdommer | 300 Øye poliklinikk 6270
Ålesund sjukehus 1886-1964   1971-2005 Somatikk, Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp | 200, Gynekologi Medisinsk poliklinikk 770
Ålesund sjukehus 1892-1999 1967-2005 1975-2005 Somatikk, Nevrologi | 250 Nevrologisk avdeling 440
Ålesund sjukehus 1886-1997   1978-2014 Somatikk, Øre - nese - hals sykdommer | 290 Øre-nese-hals poliklinikk 1540

 

Materiale i prosess - ikke ferdigstilt ennå

Opplysninger om årstall oppdateres.

I prosess - ikke klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Akershus universitetssykehus       Somatikk   14202
Akershus universitetssykehus       Somatikk Fellesarkiv  
Betania Malvik 1891-1970   1983-2013 Fysikalsk medisin og rehabilitering | 230 Fellesarkiv 115
Blakstad psykiatriske sykehus       Psykiatri Fellesarkiv  
Blakstad psykiatriske sykehus       Psykiatri Fellesarkiv  
Blakstad psykiatriske sykehus       Psykiatri    
Blakstad psykiatriske sykehus       Psykiatri    
Blå Kors behandligssenter Eina       Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet, Poliklinikk  
Blå Kors behandligssenter Eina       Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet  
Blå kors Haugaland A-senter 1912-1992 1938-2013 1982-2017 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet 400
Bærum sykehus       Somatikk Fellesarkiv  
Drammen sykehus 1874-1939   1961-2004 Somatikk Fellesarkiv 18498
Drammen sykehus 1910-1958   1978-2017 Somatikk Fellesarkiv 8180
Drammen sykehus       Somatikk Fellesarkiv  
Drammen sykehus       Somatikk Fellesarkiv 25069
Drammen sykehus 1883-1919   1961-2000 Somatikk Fellesarkiv 8070
Drammen sykehus 1910-1958   2007-2011 Somatikk Fellesarkiv 6404
Drammen sykehus 1914-1955   2012-2013 Somatikk Fellesarkiv 830
Drammen sykehus       Somatikk Fellesarkiv  
Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus 1878-1960 1957-2012 1969-2018 Somatikk, Hud og veneriske sykdommer | 240, Revmatiske sykdommer (revmatologi) | 190 Hudavdelingen, Revmatologisk avdeling 17688
Haukeland universitetssykehus       Somatikk   15567
Lier  psykiatriske sykehus 1900-1959   1979-2016 Psykiatri Fellesarkiv 5734
Lier  psykiatriske sykehus 1871-1924   1944-1996 Psykiatri Lier forpleining 1719
Lier  psykiatriske sykehus 1900-1972   1967-2007 Psykiatri Fellesarkiv 1496
Lier  psykiatriske sykehus 1875-1931 1931-1938 1960-2012 Psykiatri Lierasylets poliklinikk, Hjelpevirksomheten for nervøse- og sinnslidende 986
Martina Hansens Hospital       Somatikk Fellesarkiv 10384
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)       Somatikk    
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)       Somatikk, Radiologi | 852 Røntgen  
Sauda sjukehus 1892-1993 1872-2008 1970-2019 Somatikk Fellesarkiv 5203
Sauda sjukehus 1868-1919 1930-1959 ukjent (fleste validerer på 110års regel) Somatikk Fellesarkiv 396
Sauda sjukehus 1869-1976 1888-2003 1960-2019 Somatikk Fellesarkiv 4485
Sauda sjukehus 1907-1995 1908-2002 1996-2018 Somatikk Øre-nese-hals poliklinikk 399
Sauda sjukehus 1872-1993 1872-2014 1965-2020 Somatikk Kirurgisk poliklinikk 3989
SI Lillehammer       Somatikk Fellesarkiv  
SI Lillehammer 1888-1941   1980-1996 Somatikk Fellesarkiv 25863
SI Lillehammer       Somatikk Fellesarkiv  
SI Lillehammer       Somatikk Fellesarkiv  
SIV Horten       Somatikk Fellesarkiv 7500
SIV Klinikk psyk&rus 1902-1974   1988-2011 Psykiatri Fellesarkiv, Psykiatrisk fylkesavdeling 2430
SIV Larvik 1880-1980   1973-2006 Somatikk Fellesarkiv 14750
SIV Sandefjord       Somatikk Fellesarkiv 9400
SIV Tønsberg 1895-1950   1985-2003 Somatikk Fellesarkiv 13987
SIV Tønsberg       Somatikk, Generell indremedisin | 110 Lunge poliklinikk  
SIV Tønsberg 1899-1960   1998-2007 Somatikk Fellesarkiv 11348
SIV Tønsberg       Somatikk   20359
St. Olavs Hospital       Somatikk Fellesarkiv  
Stavanger universitetssykehus 1876-2009 1901-2010 1955-2018 Somatikk Fellesarkiv 3657
Stavanger universitetssykehus       Somatikk Fellesarkiv  
Stavanger universitetssykehus 1873-2009 1940-2012 1943-2010 Somatikk Fellesarkiv 8770
Stavanger universitetssykehus 1904-1963   1993-2011 Somatikk Fellesarkiv 3595
Sykehuset Namsos 1904-1958 1924-2007 1990-2007 Somatikk Fellesarkiv 4835
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus       Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet, ARA Blakstad - Sosialmedisinsk Klinikk Åsterud  
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus 1949-1988   1990-2014 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet, Hovedavdeling  
Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus 1939-1979   1990-2016 Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360 Avdeling for rus- og avhengighet, Tyrifjord, Vikersund 423
Volda sjukehus       Somatikk Fellesarkiv  
Åsgård sykehus       Psykiatri Psykiatrisk avdeling 1740

Oppdatert: 27. juni 2022

 

Helsearkivregisteret innholder kun journaler fra avdøde i spesialisthelsetjenesten. Ønsker du innsyn i egen journal, ta kontakt med sykehuset eller kommunen.

I noen tilfeller vil Norsk helsearkiv motta pasientjournaler fra virksomheter som opphører eller hvor behandleren er pålagt å avlevere. Dette er i forbindelse med Nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør og overdragelse av virksomhet.

Les mer om ordningen her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsepersonelloven/nasjonal-ordning-for-oppbevaring-av-journaler-ved-opphor-og-overdragelse-av-virksomhet

I disse tilfellene må søknad om utlevering sendes til Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/kontakt-oss

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig en begrenset mengde materiale. Journalen kan fremdeles ligge hos sykehuset og det kan derfor være aktuelt å kontakte dem.

Nærmeste pårørende

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det, jf. helsepersonelloven § 24.

Andre pårørende

Dersom «vektige grunner» taler for det, kan opplysninger tilgjengeliggjøres til andre pårørende, jf. helsepersonelloven § 24.

Søknad

  1. Vennligst se gjennom bestandsoversikten først. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt.
     
  2. Dersom bestandsoversikten viser at journalen kan være mottatt kan du fylle ut elektronisk søknadsskjema (se nedenfor).

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt.

Søknad

Søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv gjøres via helsedata.no.

Utlevering av direkte- eller indirekte-identifiserbare helseopplysninger til forskning kan bare skje når ett av følgende krav er oppfylt:

  1. forhåndsgodkjenning av prosjektet fra REK (etisk vurdering) og dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av REK
  2. dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av Helsedirektoratet eller REK

Vedtak eller godkjenninger som har betydning for vurderingen, skal vedlegges søknaden

Se også:

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling.

Hvis sykehus eller helsepersonell ønsker å få utlevert en pasientjournal til en avdød person på vegne av avdødes pårørende må det gis fullmakt til sykehuset. Se Fullmakt fra pårørende til helsepersonell her på siden (leveres inn med skjema for innsynsforespørsel).

Søknad

Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Når det gjelder utredning eller behandling av arvelige sykdommer kan pasientjournaler til avdøde slektninger komme til nytte.

For å få utlevert en journal til et slikt formål finnes det to muligheter:

  1. Pårørende til den avdøde søker om innsyn i pasientjournal.
  2. Legen søker om innsyn i pasientjournal, på vegne av pårørende og legger ved utfylt fullmakt. 

Fullmakt