ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Materiale i Norsk helsearkiv

Se gjerne på tabellen for opplysninger om aktuelt sykehus, dødsår, innleggelsesår eller fødselsår. Da kan du se om vi sannsynligvis har fått materialet eller ikke.

Samme sykehus kan vises i flere linjer ettersom de avleverer flere arkivserier.

Har vi ikke mottatt materialet kan du prøve å kontakte sykehuset.  

Ferdigstilt materiale

Se om noen av årstallene stemmer med det du leter etter før du søker om innsyn.

Klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Betanien Bergen

1891- 1981

1970- 2008

1988- 2009

Somatikk

Fellesarkiv

4812

Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad

1900- 1981

1976- 1994

1977- 2008

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360

Rus- og avhengighet

2239

Diakonhjemmet sykehus

1911-1940

1996-2007

2007-2012

Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri

Alderspsykiatrisk avdeling

115

Diakonhjemmet sykehus

1897-1951

1951-2007

1990-2013

Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri

Alderspsykiatrisk avdeling

2875

Haugesund sjukehus

1872- 2004

1928- 2006

1969- 2014

Somatikk

Fellesarkiv

14127

Haugesund sjukehus

1875-2002

1928-2008

1971-2013

Somatikk

Fellesarkiv

13563

Lovisenberg diakonale sykehus

1899 - 2008

1986- 2008

1993- 2008

Somatikk

Fellesarkiv

5234

Lovisenberg diakonale sykehus

1900-1980

1963-2005

1995-2006

Somatikk

Fellesarkiv

6068

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

1904- 1969

1999- 2009

1999 - 2009

Psykiatri, Geriatri | 350, Alderspsykiatri

Alderspsykiatrisk avdeling

2432

OUS Radiumhospitalet

1836-1933

1933-1965

1933-1945

Somatikk, Onkologi | 853

Radiumterapiavdelingen

571

SI Tynset

1871-1979

1880-1996

1970-2002

Somatikk

Fellesarkiv

3795

Stavanger universitetssykehus

1864- 2002

1940- 2003

1943- 2004

Somatikk

Fellesarkiv

19354

Sunnaas sykehus HF

1900- 2005

1961- 2009

1963-2017

Somatikk

Fellesarkiv

6695

Sykehuset Levanger

1892-2007

1935-2007

1992-2007

Somatikk

Fellesarkiv

5347

UNN Tromsø

1890- 1998

1928- 1998

1984-1998

Somatikk

Fellesarkiv

44253

UNN Tromsø

1894- 2003

1935- 2003

1999- 2003

Somatikk

Fellesarkiv

15266

UNN Tromsø

1905-2007

1938-2009

2008-2012

Somatikk

Fellesarkiv

13554

UNN Tromsø

1901-2005

1906- 2007

2004-2007

Somatikk

Fellesarkiv

11315

UNN Tromsø

1908-2002

1940-2009

2013-2017

Somatikk

Fellesarkiv

12615

Ålesund sjukehus

1894-2006

?-2010

1997-2006

Somatikk

Fellesarkiv

9500

Ålesund sjukehus

1860-2006

1930-2011

1951-2015

Somatikk

Fellesarkiv

16618

Ålesund sjukehus

1876-1998

1938-1998

1977-1999

Somatikk

Fellesarkiv

21484

 

Materiale i prosess - ikke ferdigstilt ennå

Opplysninger om årstall oppdateres.

I prosess - ikke klart til utlevering

Sykehus

Fødselsår

Innleggelsesår 

Dødsår

Medisinsk fagområde

Sykehusavdeling

Antall pasientjournaler i serien

Akershus universitetssykehus

 

 

 

Somatikk

 

14202

Akershus universitetssykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

 

Bærum sykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

 

Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad

 

 

 

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360

 

 

Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad

1896-1997

1913-2009

1977-2009

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360

 

2571

Blå kors Haugaland

 

 

 

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360

Rus- og avhengighet

400

Blakstad psykiatriske sykehus

 

 

 

Psykriatri

Fellesarkiv

 

Diakonhjemmet sykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

20865

Drammen sykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

 

Drammen sykehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

25069

Haugesund sjukehus

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

 

Lier  psykiatriske sykehus

 

 

 

Psykiatri

Fellesarkiv

 

Lier  psykiatriske sykehus

 

 

 

Psykiatri

 

 

Lier  psykiatriske sykehus

 

 

 

Psykiatri

 

 

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)

 

 

 

Somatikk, Radiologi | 852

Røntgen

 

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)

 

 

 

Somatikk, Radiologi | 852

Røntgen

 

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nedlagt)

 

 

 

Somatikk

 

 

OUS Aker sykehus

1894-  1997

1946- 2008

1989- 2009

Somatikk

Fellesarkiv

20872

OUS Radiumhospitalet

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

18285

OUS Radiumhospitalet

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

18860

Radiumhospitalet

1865-1994

1945-2006

1956-2010

Somatikk

Fellesarkiv

15593

Rogaland A-senter

 

 

 

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360

Rus- og avhengighet

400

SI Hamar

1900-2002

1937-2007

1978-2013

Somatikk

Fellesarkiv

23750

SI Hamar

 

1926-2004

1964-2012

Somatikk

Fellesarkiv

25270

SI Lillehammer

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

 

SI Tynset

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

690

SI Tynset

1884- 1998

1949- 2007

1981- 2009

Somatikk

Fellesarkiv

7503

SIV Horten

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

7500

SIV Larvik

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

13800

SIV Sandefjord

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

9400

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk, Øre - nese - hals sykdommer | 290

Øre-nese-hals poliklinikk

 

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk

 

20359

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

 

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk

Fellesarkiv

2645

SIV Tønsberg

 

 

 

Somatikk, Generell indremedisin | 110

Medisinsk poliklinikk

690

Troms militære sykehus

1866- 1994

1954- 2006

1958-  2017

Somatikk

Fellesarkiv

14244

UNN Tromsø

1880-1900

1940-1992

1961-1999

Somatikk

 

792

Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus

 

 

 

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360

Rus- og avhengighet

 

Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus

 

 

 

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360

Rus- og avhengighet

 

Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus

 

 

 

Psykiatri

DPS

 

Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus

 

 

 

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin, Rus | 360

Rus- og avhengighet

 

Ålesund sjukehus

1886-1964

 

1971-2005

Somatikk, Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp | 200, Gynekologi

Gynekologisk poliklinikk

770

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk, Øyesykdommer | 300

Øyeavdelingen

6270

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk, Generell kirurgi | 010

Kirurgisk avdeling

1430

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk, Revmatiske sykdommer (revmatologi) | 190

Revmatologisk avdeling

880

Ålesund sjukehus

1886-1997

 

1978-2014

Somatikk, Øre - nese - hals sykdommer | 290

Øre-nese-hals poliklinikk

1540

Ålesund sjukehus

 

 

 

Somatikk, Kjevekirurgi og munnhulesykdom | 080

Tann og kjeve poliklinikk

220

Ålesund sjukehus

1906-1974

1977-2007

1978-2009

Somatikk, Nevrologi | 250

Nevrologisk avdeling

550

Åsgård sykehus

 

 

 

Psykiatri

Psykiatrisk avdeling

1740

Oppdatert: 28. juni 2021

 

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig en begrenset mengde materiale. Journalen kan fremdeles ligge hos sykehuset og  det kan derfor være aktuelt å kontakte dem.

I samsvar med gjeldende lovverk kan pårørende ha rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det. 

Som pårørende kan du derfor søke om å få innsyn i dine avdøde slektningers pasientjournal. Hvem som er å anse som pårørende og nærmeste pårørende fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 b.

Søknad

  1. Vennligst se gjennom bestandsoversikten først. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt.
     
  2. Dersom bestandsoversikten viser at journalen kan være mottatt kan du skrive ut og sende (med brevpost) en utfylt innsynsforespørsel for pårørende

Dersom du ikke finner sykehuset og relevant årstall i bestandsoversikten har vi sannsynligvis ikke journalen du leter etter. I så fall anbefaler vi å kontakte sykehuset.

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt.

Søknad

Søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv gjøres via helsedata.no.

Utlevering av direkte- eller indirekte-identifiserbare helseopplysninger til forskning kan bare skje når ett av følgende krav er oppfylt:

  1. forhåndsgodkjenning av prosjektet fra REK (etisk vurdering) og dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av REK
  2. dispensasjon fra taushetsplikt godkjent av Helsedirektoratet eller REK

Vedtak eller godkjenninger som har betydning for vurderingen, skal vedlegges søknaden.

Se også:

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling.

Hvis sykehus eller helsepersonell ønsker å få utlevert en pasientjournal til en avdød person på vegne av avdødes pårørende må det gis fullmakt til sykehuset. Se Fullmakt fra pårørende til helsepersonell her på siden (leveres inn med skjema for innsynsforespørsel).

Søknad

Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Fullmakt

Fullmakt fra pårørende til helsepersonell

Fullmakt fra pårørende til andre

 

Når det gjelder utredning eller behandling av arvelige sykdommer kan pasientjournaler til avdøde slektninger komme til nytte.

For å få utlevert en journal til et slikt formål finnes det to muligheter:

  1. Pårørende til den avdøde søker om innsyn i pasientjournal
  2. Legen søker om innsyn i pasientjournal, på vegne av pårørende og legger ved utfylt fullmakt

I begge tilfeller må søknaden komme fra pårørende.

Innsynsforespørsel

Fullmakt