ENG
BERRE 9384logo

Strategi 2020-2022

Arkivverkets strategi strekker seg over treårsperioden 2020 til 2022. De fire overordnede målene som Kulturdepartementet har satt for Arkivverkets virksomhet i statsbudsjett og tildelingsbrev, ligger til grunn for Arkivverkets strategi.

I utformingen av de overordnede målene har både departementet og Arkivverket vært opptatt av å definere mål som treffer hele arkivfeltet og som kan være gyldige over en lengre tidshorisont, uten behov for vesentlig oppdatering.

Strategien gir Arkivverket en retning, den skal si noe om våre prioriteringer og hva som er våre mål. De fire strategiske målene er beholdt fra forrige strategi (2019-2021). Tilnærmingen til målsettingene skjer nå gjennom to satsinger med tydelige bruker- og samfunnseffekter: Digitalarkivet og Innebygd arkivering. 

Arkivverkets strategi og satsinger 2020-2022
Arkivverkets strategi og satsinger 2020-2022


Les mer om: 
Innebygd arkivering
Digitalarkivet

Gjeldende strategi evalueres og justeres ved årets utgang, slik at den hele tiden strekker seg over tre år.

Tidligere strategier