ENG
Julesang 1

Julesang fra okkupasjonen

Tittelen «Julesang fra 1940», kunne også ha vært kalt kampsang fra 1940.

Denne «julesangen» presenterer tyskernes okkupasjon og Quislings styre med satire, og det levnes liten tvil om forfatterens holdning. Teksten inneholder blant annet strofen: «Ensrett enhver og gjør oss blind». Denne sangen var uten tvil til «oppbyggelse» for motstanderne av okkupasjonen.

JUlesang 2

Blant arkivene som oppbevares på Statsarkivet i Hamar, ble det i 1978 funnet bortgjemte illegale papirer. Blant det illegale materiale var det noen sanger, dette er en av dem.

Kildereferanse: Statsarkivet i Hamar, Privatarkiv nr. 438, Harald Bergh.

Last ned

  • Julesang 1940
    46 KB