ENG
Norsk_helsearkiv

Foto: HENT

Vil du være med å etablere Norsk helsearkiv?

Norsk helsearkiv er ett av Helse- og omsorgsdepartementets hovedsatsningsområder i Statsbudsjettet for 2019, og etableringen av en ny organisasjon er i gang. I andre rekrutteringsrunde søker vi åtte nye medarbeidere.

Norsk helsearkiv skal samle pasientopplysninger fra eldre bevaringsverdige pasientjournaler i ett, nasjonalt helsearkivregister, noe som er unikt i verdenssammenheng. Helsearkivregisteret skal fremme medisinsk, helsefaglig og annen forskning.

Norsk helsearkiv skal lokaliseres på Tynset i et nytt bygg. Bygget skal inneholde funksjoner for mottak, digitalisering/ skanning, digital langtidsbevaring og digital utlevering av helseopplysninger. Bygget er på ca 2.500 kvadratmeter fordelt på to etasjer, med et mellomlager som skal styres med et robotisert lagersystem. Det skal etableres et datasenter for langtidslagring av store mengder pasientinformasjon, både fra digitalt skapte, og digitaliserte pasientjournaler.

Storsteinen med utsikt over Tynset (foto: Mali Hagen Røe)
Storsteinen med utsikt over Tynset (foto: Mali Hagen Røe).

Før sommeren lyste vi ut de første stillingene ved Norsk helsearkiv. I andre rekrutteringsrunde søker vi følgende medarbeidere:


Applikasjonsforvaltning

Er du interessert i forvaltning og utvikling av applikasjoner? Vi søker en person til en sentral fagstilling for forvaltning og utvikling av applikasjoner for Norsk helsearkiv. Stillingen er tilknyttet seksjon for IT og Helsearkivregisteret der hovedansvarsområde er drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av systemer og infrastruktur sammen med utvikling og vedlikehold av Helsearkivregisteret.

Compliance

Ute etter en sentral fagstilling innen Compliance? Stillingen innebærer et ansvar for kontrollere at Norsk helsearkiv etterlever lov, forskrift og øvrige bestemmelser. Det betyr at du vil ha ansvaret for å etablere og utvikle rutiner og systemer for internkontroll som sikrer høy grad av etterlevelse, samt en god informasjons-/ dokumentasjonsforvaltning.

Digitalisering

Har du kompetanse om digitalisering? Stillingen hører inn under seksjon for Digitalisering. Du vil delta i daglig produksjon og drift, og skal kunne være en særlig ressursperson i å arbeidet med bygge opp avdelingens organisasjon, og å utvikle rutiner, prosesser, og systemer i digitaliseringsseksjonen.

Informasjonssikkerhet

Stillingen inngår i seksjon for IT og Helsearkivregister, men vil ha et tverrgående ansvar i organisasjonen. Seksjonens hovedansvarsområde er drift og forvaltning av systemer og infrastruktur sammen med utvikling og vedlikehold av Helsearkivregisteret.

IT-drift

Er du interessert i IT-drift? Stillingen er en sentral fagstilling for IT drift i Norsk helsearkiv, og er underlagt seksjon for IT og Helsearkivregisteret. Seksjonens hovedansvarsområde er drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av systemer og infrastruktur sammen med utvikling og vedlikehold av Helsearkivregisteret.

Lager og logistikk

Interesse for logistikk? Stillingen er tilknyttet seksjon for digitalisering. Her vil du delta i den daglige driften, og samtidig være operativt ansvarlig for mottak av fysiske pasientjournaler, mellomlagring og kassasjon. Dette inkluderer betjening av det robotiserte mellomlageret.

Nettverk, kommunikasjon og IT-sikkerhet

Stillingen er en sentral fagstilling knyttet til drift og vedlikehold av nettverks- og sikkerhetsinfrastruktur. Stillingen er tilknyttet seksjon for IT og Helsearkivregisteret. Seksjonens hovedansvarsområde er drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av systemer og infrastruktur sammen med utvikling og vedlikehold av Helsearkivregisteret.

Registerforvaltning

Stillingen er en sentral fagstilling for forvaltning av diverse registre i Norsk helsearkiv. Stillingen er tilknyttet seksjon for IT og Helsearkivregisteret der hovedansvarsområde er drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av systemer og infrastruktur sammen med utvikling og vedlikehold av Helsearkivregisteret.

Søknadsfrist 28.10.2018

Skiløyper på Tynset  (foto: Mali Hagen Røe).
Skiløype Tynset (foto: Mali Hagen Røe).
Fra Waagans bakeri i Tynset sentrum (foto: Mali Hagen Røe).
Fra Waagans bakeri i Tynset sentrum (foto: Mali Hagen Røe).