ENG
Bilde1

Her er de første stillingene ved Norsk helsearkiv

(Pressemelding): Norsk helsearkiv er en enhet i Arkivverket. Norsk helsearkiv lyser nå ut de første stillingene på Tynset i Hedmark. I første omgang mellomledere og øvrig nøkkelpersonell.

Norsk helsearkiv skal lokaliseres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019, og vil være en nasjonal virksomhet med formål å motta, sikre og tilgjengeliggjøre pasientarkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten.

Norsk helsearkiv vil organiseres i tre enheter, som skal ledes av hver sin fagdirektør. Disse vil inngå i den lokale ledelsen til Bjørn Børresen, direktør ved Norsk helsearkiv.

Norsk helsearkiv søker etter følgende tre mellomledere:

Fagdirektør, Brukerkontakt

  • Ansvarlig for forvaltning, saksbehandling og brukerkontakt.
  • Norsk helsearkiv ser etter en leder med erfaring fra arkiv- og/ eller helsesektoren, gjerne helseregistre, med god forståelse av regelverk, brukerbehov og forskning.

Fagdirektør, IT og Helsearkivregister

  • Ansvarlig for IT-drift, systemportefølje, og automatiserte funksjoner, prosesser og rutiner.
  • Norsk helsearkiv ser etter en leder som har erfaring med strategisk systemutvikling, og samtidig har operativ driftsledererfaring.

Fagdirektør, Digitalisering

  • Ansvarlig for produksjonen knyttet til digitaliseringen av fysisk pasientarkivmateriale.
  • Norsk helsearkiv ser etter en leder med erfaring fra produksjon og automatiserte prosesser, gjerne innen digitalisering.

I tillegg søker Norsk helsearkiv etter nøkkelkompetanse knyttet til etablering og drift av Norsk helsearkiv. Det søkes etter rådgivere/ seniorrådgivere innen følgende områder i denne runden:

Compliance (fortrinnsvis jurist)

  • Ansvarlig for etablering og utvikling av rutiner, systemer og kvalitetskontroll som sikrer at virksomheten etterlever lov, forskrift og andre bestemmelser, samt god informasjons- og dokumentasjonsforvaltning.

Langtidslagring

  • Ansvarlig for systemet som skal sikre pålitelig bevaring av store mengder konfidensielt pasientarkivmaterialet i ubegrenset tid.

Digitalisering

  • Ansvarlig for daglig produksjon, drift og optimalisering av i digitaliseringen av fysisk pasientarkivmateriale.

Informasjonssikkerhet

  • Ansvarlig for at virksomheten etableres og driftes i tråd med krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Oppgavene forutsettes løst i samarbeid med øvrig kompetanse i Arkivverket.

Stillingene ble lyst ut tirsdag 26. juni, med søknadsfrist 19. august.

Norsk helsearkiv håper de første medarbeiderne kan starte på nyåret 2019.

Flere stillinger kommer

Neste runde med utlysninger vil skje til høsten, med tanke på oppstart våren 2019. Det vil være stillinger innen IT, digitalisering, saksbehandling og brukerkontakt.

Høsten 2019 er det planlagt ytterligere nye ansettelser, slik at virksomheten får etablert planlagt produksjonsnivå for å digitalisere inntil 15 millioner fysiske pasientjournaler.​

Mer om Norsk helsearkiv