ENG
BERR8537

Riksarkivarens høringssvar på ekspertutvalgets rapport om regionreformen

Riksarkivaren har gitt sitt høringssvar på ekspertutvalgets rapport: Regionreform. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen.

Riksarkivaren gir innspill til ekspertutvalgets rapport og kommenterer punktene i rapporten som har direkte relevans for ansvars- og oppgavefordelingen på arkivfeltet. 

Last ned høringssvaret i lenken under.

Last ned

  • Riksarkivarens høringssvar - Regionreform mai 2018
    302.5 KB