ENG
BERR9485

(foto: Arkivverket/BERRE)

Kommune- og statundersøkelsen er nå sendt ut

Den årlige undersøkelsen av arkivholdet i kommuner og statlige virksomheter ble i år utsatt til høsten på grunn av koronasituasjonen – men nå er den endelig sendt ut.

Svarene vi får inn er svært viktige for å kartlegge arkivholdet i stat og kommune på vegne av innbyggerne. De brukes i utvelgelsen av nye tilsynsobjekter og for å måle effekten av tilsynene som Arkivverket gjennomfører. I tillegg gir svarene informasjon om hva vi burde fokusere på i fremtidige tilsyn, og i det videre arbeidet med veiledning (inkl. nye veiledninger på nett). Undersøkelsen er hjemlet i § 8 i Arkivlova.

En e-post med lenke til et unikt svarskjema er nå sendt ut til alle kommuner og statlige virksomheter, med svarfrist 17. september. 

Vi vet at mange av de sammenslåtte kommunene har oppdatert brannmurer o.l. den siste tiden. Vi benytter systemet SurveyXact for å samle inn svar, og avsenderadresse av e-postene som sendes ut vil se ut som en variant av denne: "Arkivverket <Arkivverket-176927558987@mail.survey-xact.dk>". I noen tilfeller kan e-posten ha havnet i søppelpost. Dersom din virksomhet ikke har mottatt e-post med lenke fra oss, ber vi om at det tas kontakt med Sissel Eltvik Wang på siswan@arkivverket.no for å få tilsendt ny e-post.

Les mer om årets undersøkelse for kommuner og for statlige virksomheter