ENG
Landgangsvær Meløysjøen

"Landgangsvær", Meløysjøen, Nordlands amt. Omtrentlig datering rundt 1900 - 1910. Arkivreferanse: Riksarkivet/Havnedirektoratet/RA/S-1604/2/U/Ua.

Følg Arkivverkets reise til #finehavner i sommer!

Bli med Arkivverket på tur langs norskekysten i sommer med fotografier fra arkivet etter Havnedirektoratet.

Arkivverket har digitalisert hele samlingen med glassplater, i alt nær 1500 bilder. Gjennom sommeren vil vi vise smakebiter fra samlingen på Facebook og Instagram. Arbeidet til Havnedirektoratet ble ofte dokumentert av profesjonelle fotografer som var godt skolert i de klassiske regler for billedkomponering, her er det med andre ord bare å glede seg til mange flotte bilder. 

Du kan lese mer om både bildene og arkivet i artikkelen Trygge havner i fiskeridistriktene av historiker og førstearkivar Kåre Olsen.

Til alle bildene på foto.digitalarkivet.no

Om arkivet

Arkivet etter Havnedirektoratet, som er avlevert til Riksarkivet, utgjør flere hundre hyllemeter. Her kan du finne utførlige opplysninger om tilsyn med havner og om bygging av havner langs hele kysten. Materialet går tilbake til 1700-tallet og gir bl.a. detaljert informasjon om planlegging og gjennomføring av ulike anlegg. I materialet inngår både saksdokumenter, kart og tegninger og 5000 fotografier.

Om bildene

Havnedirektoratets fotosamling består av negativmateriale i form av glassplater og plastfilm, en del lysbilder og 45 album med papirkopier. De eldste bildene er fra om lag 1880, men hovedtyngden er fra de første årtier av 1900-tallet (ca 1880-1920). Rent fotohistorisk er bildene interessante idet de utgjør et tidlig eksempel på systematisk fotodokumentasjon.

Glassplater er store negativer med gjengivelse i veldig høy oppløsning. Fotografiene er lagt ut med de metadataene som følger med bildene, blant annet de originale stedsbetegnelsene som fulgte konvolutten. Det betyr blant annet at stedsnavn kan ligge inne med gamle skrivemåter. Prøv deg derfor litt frem når du søker i materialet. De aller fleste bildene har et stedsnavn eller kommune/fylkesnavn/amt knyttet til seg, og det er mulig å søke på disse fra startsiden til foto.digitalarkivet.no.