ENG
Espen Sjøvoll1

Avdelingsdirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll mener begge de nye prosjektene i sandkassen er spennende og gir mulighet til å ta risiko i et uutforsket landskap. Foto: Vegard Breie/Arkivverket.

Disse to skal leke i sandkassen

Dokumentasjon fra barnevernet og bruk av Felles datakatalog i Tolletaten er de to neste prosjektene som får delta i Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet.

Målet med sandkassen er at deltakerne skal få utforske og utfordre et juridisk utfordrende terreng. 

De to prosjektene er:

  • DigiBarnevern: Utforske hvordan ivareta arkivfaglige hensyn i fagsystem for barnevern i kommuner. Fagsystemet er en del av delprosjekt "Fagsystem”, og prosjektansvarlig Trondheim kommune/Trondheim byarkiv. 

  • Tolletaten: Utforske om eksisterende standarder for å beskrive datasett (Felles datakatalog) kan brukes til å tenke nytt om å ivareta arkivhensyn og offentlighet, og gi enklere innsyn i dokumentasjon som i dag er vanskelig tilgjengelig.

Tråkker bevisst i ulendt terreng

DigiBarnevern og Tolletaten var de to søkerne som til slutt kom seg gjennom nåløyet. 

DigiBarnevern er valgt fordi det gir muligheter til å utforske og lære om hvordan å ivareta arkivfaglige hensyn. Det er også store muligheter for å dele læring, og de har allerede et tett samarbeid med KS. Tolletaten er valgt fordi prosjektet deres gjør at vi kan utforske om det vil gi gevinster å trekke på andre fagfelt i å håndtere strukturerte datasett.

– Begge prosjektene gir oss muligheter til å utfordre eksisterende praksis, forklarer Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør for Forvaltning i Arkivverket.

– Vi tar risiko og sikter bevisst på et landskap vi ikke før har beveget oss i. Det er kanskje noe av det mest spennende her, utdyper han.

Mer offentlighet i store datasett

Prosjektet med Tolletaten skal undersøke hva som kreves av nye løsninger for at de skal ivareta arkivfaglige hensyn, hvis en tar utgangspunkt i standarder som brukes i Felles datakatalog. Det skal også utforske grenseflatene mellom Felles datakatalog og eInnsyn når det kommer til å gi innsyn i strukturerte datasett. 

– Det er spennende at begge prosjektene ønsker å utforske muligheter for å gi enklere innsyn i dokumentasjon som i dag er vanskelig tilgjengelig, sier Frode Danielsen, avdelingsleder for fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet

Å utforske mulighetene for innsyn i større deler av forvaltningens dokumentasjon er en viktig del av utprøvingen i sandkassen. 

Den regulatoriske sandkassen er et resultat av Meld. St. 30 (2019–2020), og er et virkemiddel for å fremme ansvarlig innovasjon.

Les mer om alle deltagerne i sandkassen her.

Arkivverkets og Digitaliseringsdirektoratets regulatoriske sandkasse

  • Regjeringen ønsker å legge til rette for innovasjon, økt bruk og deling av data i offentlig sektor. Den regulatoriske sandkassen hos Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. 

  • Sandkassen ble etablert i mars 2021. Tidligere prosjekter som er tatt opp er Norsk helsenett og Stavanger kommune (pågående). 

  • I dette opptaket var det syv søkere til sandkassen, Sikri, IKT Hedmark, IKA Kongsberg, Statsbygg, NVE, Tolletaten og DigiBarnevern. 

  • Sandkassen vil ha ny søknadsrunde på nyåret.