ENG
BERR9384

Arkivverkets årlige undersøkelse av arkivhold utsatt til etter sommeren

Utsendingen av Arkivverkets årlige undersøkelse av arkivholdet i kommunale og statlige virksomheter er i år utsatt grunnet situasjonen rundt Covid-19.

Undersøkelsen vil i år bli sendt ut i uke 34. Svarfristen vil som vanlig være ca. 4 uker etter utsendelsesdato.

Tidligere års undersøkelser finner du her: