ENG

PREMIS (Preservation Metadata)

PREMIS-standarden spesifiserer metadata om de operasjonene en arkivpakke gjennomgår i et arkivdepot. Dette gjør det mulig å dokumentere håndteringshistorikken for materialet i ettertid.

PREMIS-standarden spesifiserer metadata om bevaring for en arkivpakke. Den dokumenterer hendelsene og håndteringshistorikken gjennom arkivpakkens livssyklus, fra og med mottak i arkivdepot.

DIAS-PREMIS er DIAS-prosjektets tilpasning av PREMIS-standarden for bruk i en felles arkivpakkestruktur for norske statlige og kommunale arkivdepoter.

Arkivverkets nettsted er den offisielle web-siden for DIAS-PREMIS. Oppdaterte versjoner publiseres på denne siden etter hvert som de foreligger.

Arkivpakker i Arkivverkets digitale magasin baseres på strukturen i DIAS-modellen, og bruker DIAS-PREMIS for å beskrive bevaringsmetadata.

Dokumenter og skjema for PREMIS

Skjema for PREMIS som følger DIAS-prosjektets anbefalinger er:

dias-premis.xsd