ENG

EAD (Encoded Archival Description)

EAD er den mest brukte standarden for logisk arkivbeskrivelse av objekter i OAIS-baserte arkivpakker

EAD-standarden er den mest brukte standarden for å beskrive objekter logisk som arkivmateriale I OAIS-baserte arkivpakker.

DIAS bruker EAD for dette formålet i standardens fullstendige form, uten egne norske tilpasninger.

DIAS forutsetter også at EAD-informasjon utveksles med Asta eller et tilsvarende arkivinformasjonssystem (katalog).

Arkivpakker i Arkivverkets digitale magasin baseres på strukturen i DIAS-modellen, og bruker EAD for logisk arkivbeskrivelse.

Link til EAD: http://www.loc.gov/ead/ead.xsd

I forbindelse med DIAS-prosjektet ble det spesifisert en fullstendig mapping av elementer fra EAD og EAC-CPF mot Asta-systemet, men det ble ikke laget et eget skjema slik som for METS og PREMIS.

Dokumenter og skjema for EAD

Notater om EAD:

Beskrivelse av EAD for DIAS (Utkast)

Mapping til ASTA av EAD (Mangler)

Skjema for EAD:

dias-ead.xsd (Mangler)