ENG

Godkjente løsninger for elektronisk journal og arkiv (Noark 5)

Her finnes oversikt over Noark 5-løsninger som har fått godkjenning for elektronisk journalføring og arkivering av saksdokumenter.

Nedenfor finnes oversikt over Noark 5-løsninger som oppfyller kravene til godkjenning i henhold til arkivforskriften.

Se også: Andre godkjente løsninger basert på Noark 5 

Endelig godkjente løsninger

Følgende Noark 5-løsninger for elektronisk journal og arkiv har fått Riksarkivarens endelige godkjenning:

2016:

Documaster Arkiv (Documaster AS)
Endelig godkjenning av Noark 5-løsning (10.10.2016)

Riksarkivet har gitt Documaster Arkiv endelig godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 3.1
Løsningen godkjennes som en komplett Noark 5-løsning for registrering og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv).
I tillegg godkjennes løsningen som en Noark 5-kjerne for sakarkiv, som kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger.

 

2014:

ePhorte versjon 5.1.4 (Gecko/Evry)
Endelig godkjenning av Noark 5-løsning (04.09.2014)

Riksarkivet har gitt ePhorte versjon 5.1.4 endelig godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 3.1. 
Løsningen godkjennes som en komplett Noark 5-løsning.

ACOS Websak versjon 4.0 (ACOS AS)
Endelig godkjenning av Noark 5-løsning (27.03.2014)

Riksarkivet har gitt løsningen ACOS Websak versjon 4.0 endelig godkjenning som som en komplett Noark 5-løsning, som både kan fungere frittstående som et sakarkivsystem, og som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

Public 360 versjon 4.1 ServicePack 5 (Software Innovation AS)
Endelig godkjenning av Noark 5-løsning (14.02.2014)

Riksarkivet har gitt løsningen Public 360 versjon 4.1 ServicePack 5 endelig godkjenning som en komplett Noark 5-løsning, som både kan fungere frittstående som et sakarkivsystem, og som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

2012:

Visma samhandling arkiv (Visma Unique AS)
Endelig godkjenning av Noark 5-løsning (17.09.2012)

Riksarkivet har gitt løsningen Visma samhandling arkiv 1.0 endelig godkjenning som Noark 5 kjerne.
Løsningen godkjennes som kjerne for arkivering av saksdokumenter produsert i fagsystemer i sikker sone.

Midlertidig godkjente løsninger

Den som har fått innvilget midlertidig godkjenning av en Noark 5-løsning skal melde fra til Riksarkivet om dato for produksjonssetting av løsningen hos første kunde.

Søknad om endelig godkjenning bør være Riksarkivet i hende innen 9 måneder etter produksjonssetting, og må senest være mottatt innen 12 måneder.

2019:

Nobly ApS/Hyland Software Inc. - OnBase Sak- og Arkivløsning (ECM)
Midlertidig godkjenning av Noark 5 versjon 5-løsning (03.06.2019)

Riksarkivaren har gitt OnBase Sak- og Arkivløsning (ECM) midlertidig godkjenning som et system med komplett arkivstruktur i henhold til Noark 5 versjon 5.0 for registrering og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv). I tidligere versjoner av Noark 5 har slik godkjenning vært omtalt som «komplett løsning».

I tillegg godkjennes løsningen som en Noark 5-kjerne for sakarkiv, som kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger.

2018:

cBrain - F2 versjon 6.1
Midlertidig godkjenning av Noark 5 versjon 4.0 løsning (11.12.2018)

Riksarkivet har gitt cBrain F2 versjon 6.1 midlertidig godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 4.0. Løsningen godkjennes som en komplett Noark 5-løsning for registrering og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv).

I tillegg godkjennes løsningen som en Noark 5-kjerne for sakarkiv, som kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger.

 

2016:

Capgemini-IBM ECM Noark 5 v. 1.0
Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning (29.06.2016)

2015:

Noark 5 for Documentum (N5D) versjon 2.0 (Ciber Norge AS)
Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning (04.03.2015)

2011:

Steria Noark 5 kjerne. Oppdatert godkjenning.
Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning (26.07.2011)

Riksarkivet gir løsningen Steria Noark 5 kjerne en midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne, som skal fungere frittstående for integrasjon med ett eller flere fagsystemer eller sakarkivsystemer. Løsningen oppfyller alle betinget obligatoriske krav til sakarkiv i indre og ytre kjerne.

 

EDB sak og arkiv (EDB ErgoGroup AS)
Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning (28.04.2011)

Riksarkivet gir løsningen EDB sak og arkiv fra EDB ErgoGroup AS en midlertidig godkjenning som en Noark 5 komplett løsning, som skal fungere selvstendig eller i integrasjon med ett eller flere fagsystemer.

 

Noark 5 for iipax (Ida Infront AB) 
Midlertidig godkjenning av Noark 5 komplett løsning (25.01.2011)

Riksarkivet gir løsningen Noark 5 for iipax fra Ida Infront en midlertidig godkjenning som en Noark 5 komplett løsning, som skal fungere selvstendig eller i integrasjon med ett eller flere fagsystemer.