ENG
VeggRiksarkivbygningen_JPG

Foto: Be

Arbeidsmøte om Noark 01.09.2017

Arkivverket arrangerte 1. september et arbeidsmøte med Bergen kommune, IKA Kongsberg, Trondheim kommune, Oslo kommune og KS.

Noark er en standard for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning.

Standarden er pålagt for journalføring og arkivering av elektroniske saksdokumenter i offentlige organ og er i utstrakt bruk i norsk forvaltning, hjemlet i arkivforskriften § 2-9 og i Riksarkivarens forskrift kapittel IX. Fra Noark-4 ble det mulig å integrere fagsystem mot et Noark-system for å ivareta krav til journalføring og arkivering.

En del virksomheter opplever utfordringer med denne type integrasjoner. IKA Kongsberg har i tillegg, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), tidligere dokumentert hvordan uttrekk fra samme Noark-4-database, gitt ulike resultater med ulike verktøy. Du kan lese artikkelen her.

Dette er to forskjellige forhold, som begge har stor betydning for bevaring av arkivmateriale. Arkivskapere og arkivinstitusjoner har ulike erfaringer og tilnærminger for å håndtere disse utfordringene. Ulik forståelse og begrepsbruk gjør at det kan oppstå misforståelser når disse problemstillingene drøftes.

For å få et bedre grep om disse utfordringene arrangerte Arkivverket 01.09.2017 et arbeidsmøte med Bergen kommune, IKA Kongsberg, Trondheim kommune, Oslo kommune og KS.

Av hensyn til den videre forvaltningen av Noark er det viktig for Arkivverket å ha en god forståelse av disse problemstillingene og hva som er de underliggende årsakene.

Arkivverket følger nå opp det som kom frem i dette møtet, og et nytt arbeidsmøte er under planlegging.

For mer informasjon kan Øivind Kruse eller Mona Danielsen kontaktes.