ENG
Samlebildeny

Utsnitt av en samling papirposer fra AS Mandals papirindustrier.

Regionale institusjoner og bevaringsplaner

I hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale bevaringsarbeidet.

Det regionale bevaringsarbeidet skjer gjennom de fylkeskoordinerende institusjonene. Bevaringsarbeidet i regionene er beskrevet i regionale planer.

Ta kontakt med den koordinerende institusjonen i ditt område for bevaring av eller spørsmål om privatarkiv med lokal betydning.

Se også bevaringsinstitusjoner med nasjonale ansvarsområder.

Institusjoner
Aust-Agder museum og arkiv
Avventer nyoppnevning fra Agder fylkeskommune. Arkivverket i Kristiansand fungerer på oppdrag

Planer
Bevaringsplan for privatarkiv fra Agder 2022

Institusjoner
Avventer nyoppnevning fra Rogaland fylkeskommune.

Planer
Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Rogaland (2022) 

Institusjoner
Avventer nyoppnevning fra Troms og Finnmark fylkeskommune (Troms) 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Planer
Samhandlingsplan og bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark

Spørsmål?

Ta kontakt med Arkivverket på postmottak@arkivverket.no.