ENG
NOMF-02764.138

Gullfaks A, B og C med lastebøyer.

Nasjonale institusjoner og bevaringsplaner

Noen bevaringsinstitusjoner og organisasjoner har tatt et landsdekkende ansvar for å bevare privatarkiver fra bestemte samfunnsområder.

Arbeiderbevegelsen

Ikon for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner

 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) bevarer arkiv med tilknytning til arbeiderbevegelsen, og fra venstresiden i norsk politikk.

arbark.no

Bergindustri

Ikon for bergindustri

 

 

Norsk bergindustriarkiv bevarer arkiv fra personer, bedrifter og organisasjoner med tilknytning til norsk bergindustri.

Bergindustriarkivet

Folkemusikk og folkedans

Ikon for kunst og kultur.png

 

Norsk senter for folkemusikk og folkedans bevarer arkiv med tilknytning til norsk folkemusikk og folketradisjoner.

SFF

Nynorsk skriftkultur

Ikon for media, informasjon og kommunikasjon.png

 

Nynorsk Kultursentrum koordinerer arbeidet med bevaring av arkiv knyttet til nynorsk språk og skriftkultur.

nynorsk.no

Kunst og kultur

Ikon for kunst og kultur

 

Nasjonalbiblioteket bevarer arkiv fra forfattere, kunstnere, scenekunstnere, forskere og andre kulturpersoner, bedrifter, institusjoner og foreninger innen norsk kulturliv.

nb.no

LHBT+

Ikon for mangfold og inkludering

 

Skeivt arkiv bevarer arkiv fra personer og organisasjoner tilknyttet skeiv historie eller LBHT+ historie.

skeivtarkiv.no

Misjon og diakoni

Ikon for tro og livssyn

 

Misjons- og diakoniarkivet (MDA) bevarer arkiv fra misjons- og diakonibevegelsen, kristne kirkesamfunn og organisasjoner.

vid.no

Samisk kultur og historie

Ikon for flagg

 

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. 

Sámi priváhtaarkiivvat

Nasjonale bevaringsplaner

Noen institusjoner har ansvaret for bevaring av arkiver fra bestemte samfunnsområder: