ENG
IMG_2313

Arkivverkets bevaringsplan for privatarkiv

Planen viser hvilke aktører Arkivverket ønsker dialog med for å diskutere mulig avlevering av arkiv til Arkivverket, og hvilke kriterier vi har lagt til grunn for utvelgelse av aktørene.

Arkivverket har høsten 2020 ferdigstilt ny bevaringsplan for privatarkiv (last ned pdf). Bevaring av privatarkiv prioriteres nå tydelig, og planen vil gi økt bevissthet om dette. Bevaringsplanen er ambisiøs og beskriver ny metodikk bygget på et systematisk, målrettet og proaktivt privatarkivarbeid.  

Arkivverket ønsker dialog med aktørene for å diskutere muligheten for avlevering av arkiv. Planen viser hvilke privatarkiv Arkivverket ønsker å ta ansvar for de nærmeste årene og hvilke kriterier vi har lagt til grunn for utvelgelse av aktørene.

Bevaring av digitalt skapte privatarkiv er et kappløp med tiden med stadig økende og raskere digitalisering, både i offentlig og privat sektor. Dokumentasjon opprettes, lagres og formidles i ulike digitale systemer, på ulike plattformer og i enorme mengder. System- eller leverandørskifter, utdaterte programvarer og ustabile lagringsformater forekommer stadig oftere.

Internasjonale og nasjonale hendelser påvirker samfunnsutviklingen, og utviklingen går raskt. Dette krever mye av oss som jobber med å bevare privatarkiv. Skal vi lykkes med å fange den bevaringsverdige dokumentasjonen før den forsvinner, må vi handle nå!

Arkivverket tar nå en klar rolle og ansvar i dette mangfoldige landskapet av bevaringsinstitusjoner. Vi vil styrke og videreutvikle det gode samarbeidet med sektoren og jobbe målbevisst mot vårt felles mål om helhetlig samfunnsdokumentasjon. Ansvaret for arkivene av regional eller lokal betydning ivaretas gjennom nettverket av regionale- og lokale bevaringsinstitusjoner. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Misjons- og diakoniarkivet VID og Skeivt Arkiv vil fortsatt ha ansvar for arkivene fra sine ansvarsområder.