Kom i gang: Vitnemål, fagbrev og autorisasjoner

Her vil vi veilede deg som leter etter vitnemål og fagbrev. Dokumentasjon på utdanning kan finnes hos skolene eller være arkivert i kommunens, fylkeskommunens eller statens arkivinstitusjoner.  

1 - Hva er behovet ditt?

Arkivverket skal normalt ikke motta arkiver før de er 25-30 år gamle. Vi anbefaler derfor at du først kontakter utdanningsstedet dersom du har behov for kopi av vitnemål, fagbrev eller lignende. Se punkt 3 for ytterligere informasjon.

Arkivverket skal normalt ikke motta arkiver før de er 25-30 år gamle. Vi anbefaler derfor at du først kontakter utdanningsstedet dersom du har behov for kopi av vitnemål, fagbrev eller lignende. Se punkt 3 for ytterligere informasjon.

Skolearkiver kan inneholde informasjon som er unntatt offentlighet. Arkivverket sender derfor ikke uten videre ut opplysninger fra skolearkivene til andre enn den opplysningene gjelder. Vi kan heller ikke låne ut nyere karakterprotokoller eller elevmapper på våre lesesaler. 

2 - Hva vet du fra før?

Opplysninger du har fra før hjelper deg å finne fram til hvem som har arkivmaterialet du trenger. 

 • Årstall for eksamen/fagbrev 
 • Navn på skole/utdanningsinstitusjon 
 • Navn på kommunen hvor skolen er eller var. 
 • Navnet ditt (det du brukte da du gikk på skolen eller tok fagbrev) 

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

Kontakt den aktuelle kommunen. Kommunene oppbevarer selv arkiver fra grunnskolen.

Ta først kontakt med: 

 • Utdanningsstedet
 • Fylkeskommunen 
 • Interkommunalt arkivdepot

For å finne ut om Arkivverket kan hjelpe deg med opplysninger må du først gå til Arkivportalen og undersøke om vi har mottatt karakterprotokoller fra skolen din. Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF

Før 1976 var videregående skoler statlige. Det kan derfor finnes eldre vitnemål, karakterprotokoller og annen dokumentasjon hos Arkivverket. Arkivverket utsteder ikke nye vitnemål, men kan bistå med for eksempel kopi av karakterprotokoller. Etter 1976 har fylkeskommunen hatt ansvar for videregående opplæring. De færreste utdanningssteder har bevart selve vitnemålene, men de vil som regel oppbevare felles karakterprotokoller for hele klasser eller kull. Utdanningsstedet kan eventuelt utstede nye vitnemål på bakgrunn av karakterprotokollene

Gå først til Vitnemålsportalen. Ta deretter kontakt med det aktuelle studiestedet. Dersom studiestedet kan bekrefte at de har sendt karakter- og eksamensprotokoller til Arkivverket, kan du kontakte oss. Arkivportalen har oversikt over hvilke studiesteder som har avlevert arkivmateriale til Arkivverket. Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF

Arkivverket har ikke mottatt så nytt materiale. Du må derfor kontakte:

 • Institusjonen der du har tatt utdanning eller fått godkjenning. Oftest vil dokumentasjonen du søker finnes der. 
 • Fylkeskommunen, som i mange tilfeller har tilgang til fagbrev og øvrig informasjon om godkjenning av utdanning i sine elektroniske systemer fra siste del av 1990-tallet og frem til i dag. 
 • Den aktuelle kommunen for lærekontrakter og godkjenning av lærerprøver. 
 • Interkommunalt arkivdepot. 

Arkivverket kan ha informasjon om fag- og svenneprøver i arkivene fra Statens utdanningskontor eller de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene. I arkivet etter Reiselivsdirektoratet kan man finne hotell-, kokke-, restaurant- og serveringsfagbrev 1955-1982. Arkiver etter politi og lensmann kan inneholde svenneprøveprotokoller for de fleste fag fra perioden 1920-1980. Det finnes enkelte protokoller som går tilbake til cirka 1880, i tillegg kan det finnes informasjon om svenneprøver i sorenskriverarkiver.

Arkivportalen har oversikt over hva som er avlevert til Arkivverket. Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF

Søker du innsyn i materiale nyere enn 80 år kan du sende oss en henvendelse her.

Arkivverket har i hovedsak ikke mottatt så nytt materiale. Ta derfor kontakt med godkjenningsmyndigheten. 

Autorisasjon som helsepersonell: les hvor du kan få tak i tidligere utstedt autorisasjonsdokument på nettsidene til Statens Helsetilsyn. Dersom Statens helsetilsyn eller fylkeslegen ikke har godkjenningen du etterspør, kan du be oss om oppslag.

Helsepersonell: det kan finnes noe materiale hos Fylkeslegen. 

Politi: Riksarkivet har kun dokumentasjon angående studenter ved Politihøgskolen til og med det kullet som gikk ut i 1991. 

Dokumenter som vedrører offentlig godkjenning, autorisasjon og bevilling for ulike yrkesgrupper kan være avlevert Arkivverket. Kontakt oss for oppslag her

I arkivet etter Sjøfartsdirektoratet kan det finnes dokumentasjon. Du må opplyse oss om dato for utstedelse av sertifikatet før vi kan finne opplysninger. 

Opplysninger om sjømenns sertifikater framkommer også ofte på registerkortet fra Direktoratet for sjømenn. Opplysninger på dette registerkortet pleier å være tilstrekkelig dokumentasjon for at du etterpå kan henvende deg til Sjøfartsdirektoratet for å få utstedt et nytt sertifikat. 

Kontakt oss for oppslag her.

4 - Hvordan finne fram?

Se først punkt 3 for å avgjøre om det du leter etter er hos Arkivverket. For å undersøke om skolearkivet med din dokumentasjon er hos oss kan du søke i Arkivportalen. Her vil det også framgå om arkivet er tilgjengelig på en lesesal eller om du må søke om innsyn.