ENG

Ekteskap

Opplysninger om ekteskap finner du i statsarkivene. Særlig arkiver etter sogneprest, sorenskriver og byfogd er aktuelle.

Hva finnes av dokumentasjon? 

I kirkebøkene finner du opplysninger om lysning, det vil si en offentlig kunngjøring av at ekteskapet skulle inngås. Lysning var obligatorisk fra 1859 til 1973. Du finner også opplysninger om vigsler.

Fra 1845 ble det innført borgerlig vigsel. De ble utført av Notarius Publicus og kan finnes i notarialprotokollene hos sorenskriver eller byfogd i statsarkivene. Fra 1918 skulle alle som utførte vigsler føre vigselsprotokoller. Det skulle også fra ca. 1880 sendes informasjon om borgerlige vigsler til sognepresten slik at han førte dem inn i kirkeboka. Dette har imidlertid ikke alltid skjedd.

I 1891 fikk forstandere i dissentermenigheter rett til å gjennomføre vielser. Vigselsbøkene ligger i menighetenes arkiver, enkelte av disse er avlevert til det respektive statsarkiv, men fordi det ikke er avleveringsplikt for arkivene etter disse menighetene er det kun unntaksvis dette har skjedd. Også disse vigslene skal ha blitt rapportert til sognepresten, som skal ha ført dem inn i kirkeboka.
Fra 1918 ga fylkesmannen bevilling til ekteskap for personer under lavalder. Det finnes derfor serier med ekteskapssaker i fylkesmannsarkivene. De kan også inneholde tilfeller med forkortet lysningsfrist.

I arkivene etter folkeregistrene finnes det i en del tilfeller egne serier med hovedregisterkort for viede. Når en kvinne giftet seg fikk hun et nytt kort med sitt nye etternavn, og det gamle kortet ble lagt i en boks med hovedregisterkort for gifte. Folkeregistermateriale er imidlertid underlagt strenge regler for taushetsplikt etter folkeregisterloven med forskrift, og det må gjøres en innsynsvurdering før opplysninger eventuelt kan gis ut.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Digitalarkivet finnes skannet materiale knyttet til vigsler i kirkebøker og borgerlige vigsler i notarialprotokollene. For viede, trolovede og lysninger i kirken foreligger det ingen begrensninger, men for borgerlige vigsler er det en 60 års sperrefrist, slik at det kun er eldre materiale som er tilgjengelig på nett. 

For å få dokumentasjon på ekteskap som du ikke finner på Digitalarkivet, kan du ta kontakt med Arkivverket. Oppgi da så mange opplysninger du har, både tidspunkt og sted er nødvendig for at vi skal kunne finne dokumentasjonen.

Vær oppmerksom på at denne typen opplysninger i enkelte tilfeller kan inneholde taushetsbelagt informasjon

Du kan kontakte oss ved å klikke på boksen nedenfor og fylle ut skjemaet som kommer opp: