ENG

Ektepakter

I forbindelse med inngåelse av ekteskap er det mulig å opprette ektepakt. Eldre ektepakter er bevart i Arkivverket.

Ektepakten er en avtale om ordning av formue mellom ektefeller, eksempelvis særeie. Ektepakter må tinglyses for å ha rettsvern.

Hvor finner du ektepakter?

Etter 1980

Ektepakter som er blitt opprettet etter 01.09.1980 finnes i Brønnøysundregisteret. På Brønnøysundregistrenes nettsider kan du lese mer om ektepaktregistret og hvordan du bestiller kopi av en ektepakt. 

Mellom 1928 og 1980

Ektepakter som er blitt opprettet fra ca.1928 og fram til 01.09.1980 er registrert i Det sentrale ektepaktregisteret fra Oslo byskriverembete. Arkivverket har dette registeret og hvis du trenger dokumentasjon kan du sende inn en henvendelse via skjema 
NB: Registeret finnes på Digitalarkivet, men opplysninger fra og med 1950 er sperret der.

Før 1928

Det ble også tinglyst ektepakter før 1928, og du kan finne disse avtalene i pantebøker og panteregistre som er bevart i statsarkivene. Dette materialet er tilgjengelig på Digitalarkivet.

Les hvordan du kan finne fram til tinglyste dokumenter på nett.