ENG

Ektepakter

I forbindelse med inngåelse av ekteskap er det mulig å opprette ektepakt. Eldre ektepakter er bevart i Arkivverket.

Ektepakten er en avtale om ordning av formue mellom ektefeller, eksempelvis særeie. Ektepakter må tinglyses for å ha rettsvern.

Hvor finner du ektepakter?

Fra 1928 til i dag

Ektepakter som er blitt opprettet fra ca. 1928 og fram til i dag finnes i Brønnøysundregisteret. På Brønnøysundregistrenes nettsider kan du lese mer om ektepaktregistret og hvordan du bestiller kopi av en ektepakt.

Før 1928

Det ble også tinglyst ektepakter før 1928, og du kan finne disse avtalene i pantebøker og panteregistre som er bevart i statsarkivene. Dette materialet er tilgjengelig på Digitalarkivet.

Les hvordan du kan finne fram til tinglyste dokumenter på nett.