Urfolk og minoriteter

Samer og kvener i Norge
Samer og kvener i Norge
Bli bedre kjent med hva som egentlig skjedde før og under Kautokeino-opprøret i 1852. Hvilke konsekvenser fikk fornorskningspolitikken på de samiske barna?
Romanifolket / tatere i Norge
Romanifolket / tatere i Norge
Tatere og sigøynere har lenge vært utsatt for kontroll og tvang fra myndighetenes side. Svanviken arbeidskoloni, drevet av Norsk misjon blant hjemløse, var et av flere midler for å få de reisende til å bli fastboende.
Jødene i Norge
Jødene i Norge
Hva skjedde med de norske jødene under andre verdenskrig? De av jødene som ikke klarte å flykte til Sverige ble deportert, men visste Nasjonal Samling hva som skjedde med dem? Var det mulig å ikke vite?