ENG
Svanviken arbeidskoloni - Tater, romanifamilie 1918-1923

En familie med fire barn, bosatt på Svanviken arbeidskoloni 1918-1923 Fra arkivet etter Norsk misjon blant hjemløse

Romanifolket / tatere i Norge

Tatere og sigøynere har lenge vært utsatt for kontroll og tvang fra myndighetenes side. Svanviken arbeidskoloni, drevet av Norsk misjon blant hjemløse, var et av flere midler for å få de reisende til å bli fastboende.

Taterne eller de reisende, er en gren av romanifolket i Norge og Sverige. Både myndighetene og samfunnet har behandlet taterne svært dårlig helt siden de kom til Norge på 1500-tallet. Deres livsform ble ikke akseptert, og de har blitt møtt med skepsis og tvang.

Kontroll av egne borgere og utlendinger har pågått i Norge siden middelalderen. Ved konflikter eller fra impulser i Europa har myndighetene ofte iverksatt en skjerpet kontroll. En skjerpende håndheving av fremmedkontrollen i begynnelsen av 1900-tallet rammet særlig tatere og sigøynere hardt. Under den 2. verdenskrig skapte restriksjonene også store problemer for jødiske flyktninger fra bl.a. Tyskland.

Vergerådsloven var Norsk Misjon blant hjemløse sitt viktigste verktøy i kampen for å fjerne taterbarnas kultur og integrere dem i det norske samfunnet. Med denne loven skulle Norge bli blant de første land i verden som fikk et offentlig barnevern.

Svanviken arbeidskoloni lå på Nordmøre. Den ble drevet av Norsk misjon blant hjemløse. Hensikten med institusjonen var å få de reisende, som f.eks. taterne til å bli bofaste.

Svanviken arbeidskoloni ble opprettet i 1908 og nedlagt først i 1989. I løpet av de femti første årene kolonien var i drift, hadde omtrent hundre familier opphold der. Blant dem var det rundt fem hundre barn.

I mellomkrigstiden ble det utarbeidet en sosialpolitikk som skulle kontrollere reproduksjonen blant såkalte «laverestående individer». Dette mente man var tatere, sigøynere, prostituerte, seksualforbrytere, psykisk utviklingshemmede, sinnssyke og moralsk laverestående mennesker, som enslige mødre.

Hvordan kunne man fram til slutten på 1960-tallet tvangssterilisere friske jenter med myndighetenes samtykke? Jentene var tatere og tilhørte en gruppe som myndighetene ikke klarte å integrere i samfunnet. Her blir du kjent med historien til noen av disse jentene.