ENG

Middelalder i Norge

Kom gjerne med forslag til kilder du synes bør være med her. Bruk e-posten nederst på siden og merk det med "skole".

Den første norske løven
Den første norske løven
Det best bevarte middelalderseglet i Norge med den norske løven finnes på et brev fra 12. mai 1292. Løven er et nasjonalt viktig symbol, og dette er et unikt dokument som viser den første bruken av løven i Norge.
Frostatingsloven
Frostatingsloven
Frostatingsloven var den loven som i middelalderen gjaldt for Trøndelag og flere tilgrensende landskap. Loven, slik ettertiden kjenner den, fikk sin form og inndeling i 1260, under kong Håkon Håkonsson.
Dronning Margretes valgbrev 1388
Dronning Margretes valgbrev 1388
Brevet er utstedt i Oslo og bekrefter at det norske riksrådet har valgt Margrete Valdemarsdatter til Norges «mektige frue og rette husbond», altså til rikets riksstyrer på livstid.