ENG
Margrethe valgbrev

Dronning Margrete velges til riksstyrer på livstid

Dronningens valgbrev er utstedt i Oslo og bekrefter at det norske riksrådet har valgt Margrete Valdemarsdatter til Norges «mektige frue og rette husbond», altså til rikets riksstyrer på livstid.

Dronning-Margretes-valgbrev
Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet 
Arkivreferanse: NRA dipl. D9 No. nr. 16

Du kan laste ned kilden nederst på denne siden

Valget er unikt da det er eneste gang en kvinne oppnår en slik posisjon i riket. Som kvinnelig monark er hun også noe nær enestående i europeisk middelalder. Sammen med brevet om arvefølgen danner valgbrevet grunnlaget for Norges deltakelse i Kalmarunionen i 1397-1523, sammen med Danmark og Sverige.

Dokumentet er skrevet av en stø skriverhånd med jerngallusblekk på et pergamentark. Brevet har bevart 9 av de opprinnelige 25 seglene.

Dronning Margrete Valdemarsdatter (1353-1412) var datter av kong Valdemar Atterdag av Danmark. Hun ble viet til norske kong Håkon 6. Magnusson i 1363. Da sønnen Olav Håkonsson døde i 1387, så det ut til at Margretes maktstilling i Norge var en saga blott. Etter norsk tronfølgelov var Sveriges kong Albrekt av Mecklenburg nærmeste arving. En slik løsning var derimot uholdbar for den norske adelen, som i årtider hadde deltatt i krig mot de tyske mecklenburgerne om makten i Sverige. Dermed var det enkelt for Margrete å få videre støtte i kampen om tronen.

Ordliste

Pergament = renset og tørket skinn av esel, svin eller kalv og var gjennom middelalderen det alminnelige materialet for viktige håndskrifter