ENG
Kgl_res_1821II_flagget_gillas

Eget norsk flagg i 1821

I unionstiden med Danmark og senere Sverige, brukte Norge både danske og svenske flagg på sine krigs- og handelsskip.

 

Det norske flagget
Det norske flagget. Vedlegg til kongelig resolusjon av 13. juli 1821.

Du kan laste ned kilden nederst på denne siden

Da Norge gikk inn i union med Sverige i 1814 fikk vi rett til eget handelsflagg. Norske handelsskip fortsatte likevel å bruke det danske Dannebrog med den norske riksløve eller det svenske flagget.

I 1821 nedsatte Stortinget en komite som skulle arbeide frem et forslag til et eget norsk flagg. Bergensrepresentanten Fredrik Meltzers flaggutkast med frihetens farger i rødt, hvitt og blått ble oversendt kongen. 13. juli godkjente Karl Johan i en kongelig resolusjon vedtaket om eget handelsflagg. Stortingets forslag til flagg med kongens påtegning ”Gillas” ble lagt ved resolusjonsteksten (se bildet over).