ENG
Protokoll musespist

Hjelp! Hva er den knaskelyden?

En del år tilbake fortalte en kollega av meg at hun hadde hørt knaskelyder nede i magasinene på Sognsvann i Oslo. Hun hadde stått og bladd gjennom noen arkiver. Det var bare henne i magasinet så det var helt stille. Så hørte hun en merkelig lyd. Lyden av noe som knasket – på flere hundre år gammelt arkiv! Hjelp! Konservering ble kontaktet og feller ble satt ut.

Dette er heldigvis en del år siden. Når jeg spør Kristin Ramsholt, vår papirkonservator, om vi fortsatt har mus i magasinene våre, så er svaret heldigvis nei. Men på 1700-tallet var dette absolutt ikke et fremmed problem.

På bildet under ser du det som er igjen etter at musene (eller var det kanskje rotter?) hadde hatt seg en herremiddag på kongelige brev en gang på 1600-tallet. Brevene var skrevet av kong Kristian 4. i 1647 og sendt til hans nærmeste medarbeider i Norge, stattholderen på Akershus, Hannibal Sehested.  Adressen var skrevet på baksiden av brevene for de brukte nemlig ikke konvolutter den gangen. Brevene ble brettet rundt seg selv og lukket med lakksegl.

 

Protokoll musespist
Musespiste sider fra en av protokollene i arkivet etter stattholderen på Akershus.
Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet Arkivreferanse: Riksarkivet, Stattholderarkivet, Innbundne kongebrev, protokoll 4, 1645-1649

For å holde orden i brevbunken har brevene senere blitt sydd sammen og bundet inn i protokoller. I Riksarkivet har vi flere hyllemetere med denne typen protokoller etter stattholderen. Men heldigvis er det bare disse få brevene som har havnet i en sulten gnagermage.