ENG
Nanna Broch - arbeiderboliger langs Akerselva_2 001-kopi

Arbeiderboliger

I denne oppgaven vil du bli bedre kjent med boforholdene arbeiderklassen levde under, og hvordan dette påvirket arbeiderhusmorens hverdag. Du får også lære om hvordan de nye tekniske hjelpemidlene som kom på 1950-tallet, gradvis endret husmødrenes hverdag til det bedre.

Boligmangel i byene

Boligmangelen var stor i de største byene fra før første verdenskrig (1914-1918) til langt etter den andre verdenskrig (1940-1945). Spesielt stor var mangelen på mindre leiligheter. Årsaken til dette var høy arbeidsledighet som førte til at folk leide mindre og billigere leiligheter enn før. Dermed ble det akutt mangel på små leiligheter.

I 1920 bodde over 20 % av befolkningen i overbefolkede leiligheter i byene. 1/4 av Oslos innbyggere bodde i ettromsleiligheter. 1200 kjellere var bebodd, til tross for at halvparten var erklært ubeboelige. I tillegg bodde mange i provisoriske rønner uten isolering. Særlig på østkanten var de elendige boforholdene merkbare.

Trangt om plassen

De aller fleste arbeidere leide kun et rom.  Noen få var heldige og eide en leilighet på to rom. Mange av disse spedde på inntekten ved å leie ut et av disse rommene til en annen familie. Det var ikke uvanlig å dele kjøkken med en annen familie og do med flere familier. Doen var ofte plassert ute i bakgården eller i oppgangen. Innlagt vann fantes ikke. Vann måtte hentes fra vannpumpe i bakgården eller ute på gaten.

En vanlig arbeiderfamilie kunne bestå av far, mor og fire til seks barn. I tillegg var rommene svært små. Det var med andre ord ikke mye plass til den enkelte i familien.

Nanna Broch

I 1919 fikk Nanna Broch jobb som boliginspektør for Kristiania Helseråd. Her ble hun oppmerksom på de forferdelige forholdene arbeiderklassen på Oslos østkant levde under. Dette vekket et sterkt engasjement hos henne, og hun viet resten av sitt liv til å finne løsninger på de kummerlige boforholdene. 

Som boliginspektør var Nannas fremste jobb å «påvirke leieboernes renslighetssans og veilede dem i en fornuftig bruk av leiligheten» samt påvirke gårdeierne til bedre vedlikehold av gårdene.

Nanna kunne ikke gjøre noe med selve boligmangelen, men engasjerte seg sterkt i å opplyse arbeiderhusmødrene til å finne bedre løsninger på de elendige boforholdene. 

På 1900-tallet skjedde det en endring i idealet «husmor». Det ble større fokus på helse og renhold. I sin jobb som boliginspektør tok Nanna en rekke bilder av boliger og innbo for å kunne sette fokus på problemet. Du skal nå studere noen av bildene Nanna tok, slik at du kan bli bedre kjent med de forholdene arbeiderklassen måtte leve under.

 

Bildene du skal studere er tatt av Nanna Broch. Hun begynte å fotografere etter at hun startet som boliginspektør i 1919 og utover mellomkrigsårene. 

Ta deg god tid med bildene under. Svar så på spørsmålene: 

A. Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha studert bildene av arbeiderboligene?

B. Også blant arbeiderne var det et skille i boforholdene. Ranger boligene du har studert i denne oppgaven, i grupper på god, dårlig og dårligst. Begrunn hvorfor du har valgt å rangere dem slik.

C. Hvorfor i all verden godtok folk å bo på denne måten, tror du? Begrunn svaret.

Tips: Du finner kanskje svaret i teksten over


Arbeiderfamiliene bodde trangt på små rom. I denne oppgaven skal du få studere noen plantegninger laget av Nanna Broch.

Studer plantegningene og svar så på spørsmålene under: 

A. Hvor mange kvadratmeter hadde familien i plantegning nummer 2 å bo på? Hvor mange bodde der samtidig?

B. I første halvdel av 1900-tallet var det fortsatt vanlig at mor jobbet hjemme som husmor. Hvordan var det å holde rent og pent og lage mat i denne leiligheten? Begrunn svaret.

C. Se på leiligheten en gang til. Hvor satt familien når de var hjemme? Hvor spiste de? Hvor badet de på lørdagene?

D. Lag en enkel strektegning med ca. mål til denne oppgaven. Kopier plantegning 2 så godt du kan. Nå skal du møblere denne leligheten slik at boforholdene blir best mulig for familien som skal bo der. Det skal være plass til alle familiemedlemmene. Ovnen kan ikke flyttes på. Klarer du å få til en bedre romfølelse med mer gulvplass? Prøv å tenke på så gode arbeidsforhold som mulig for husmor som skal jobbe her. Hun trenger et sted å tilberede og koke maten og et sted å vaske klær. Husk at familien ikke har innlagt vann. Alt vann til vasking av klær, hus og bading må varmes opp på ovnen først.

Tips: Det er ganske høyt under taket i denne boligen, kanskje kan du utnytte dette? Kan du komme på noen smarte løsninger hjemme hos deg du kan bruke? Hent gjerne inspirasjon fra nettsteder med smarte løsninger, som for eksempel IKEA og Pintrest (Tiny homes interiors) 


Nanna Broch tok en rekke bilder for å dokumentere hvor trangbodd og slitne leilighetene var på Oslos østkant i mellomkrigstiden. Du skal nå studere noen av disse. Bildene under, er delt inn i temaene vaskedag, kjøkken og stue. Alle bildene er tatt av Nanna Broch for å vise hvordan hverdagen var for de som bodde i arbeiderboliger.

Studer bildene og svar på følgende spørsmål: 

A. Skriv minst tre ord som beskriver det du tenker om arbeiderklassens boforhold på 1900-tallet.

B. Beskriv kort en typisk vaskedag for husmødrene.

C. Hvorfor tror du leilighetene i f.eks. leiegårdene var så små? Leiegårdene var jo store nok til å romme større leiligheter.

D. På noen av bildene ser man at sengene virker skitne. Hvorfor tror du ikke at arbeiderhusmoren holdt det mer pent og rent rundt seg? Begrunn svaret.


De første drabantbyene i Oslo kom allerede på 1950-tallet på Lambertseter. Tanken var å gi pene lyse 3-romsleiligheter til en rimelig husleie. De aller fleste av de som bodde i drabantbyene, kom fra Oslos østkant og flyttet inn i en luksustilværelse de før bare kunne ha drømt om. 

For de første familiene som flyttet inn, var det likevel ikke bare enkelt. Det tok mange år før de første butikkene dukket opp, og det var heller ingen offentlig transport. Dette betydde lang vei til jobb for far og lang vei for å handle mat for mor. 

Men for mødrene må hverdagen tross alt ha fått en opptur. Tenk å kunne jobbe i en leilighet med både varmt og kaldt vann i kranen - og strøm! Strømmen. Ja den bød på nye muligheter.

Se på filmen under og svar på spørsmålene nederst: 

Får du ikke opp filmen bruk lenken: Den elektrifiserte husmor

A. Hvorfor var Norges største arbeidsplass hjemmet?

B. Hvor mange av bondegårdene i Norge hadde innlagt vann i 1934?

C. Hvilke to hjelpemidler var de første som husmoren fikk?

D. Hvorfor var det ikke alle som kunne kjøpe vaskemaskin selv om de hadde råd til det?

E. Hvorfor var kjøleskapet nok en revolusjon for husmoren og hennes arbeid?