1900-tallet

Var alt egentlig bedre før? Ved å jobbe med historiske kilder får elevene innblikk i hvordan det var å leve i Norge for 100 år siden.

Arbeiderboliger
Arbeiderboliger
I denne oppgaven vil du bli bedre kjent med boforholdene arbeiderklassen levde under, og hvordan dette påvirket arbeiderhusmorens hverdag. Du får også lære om hvordan de nye tekniske hjelpemidlene som kom på 1950-tallet, gradvis endret husmødrenes hverdag til det bedre.
Andre verdenskrig
Andre verdenskrig
Gi elevene en grundig innføring i kildetolkning ved hjelp av kjente og ukjente kilder fra andre verdenskrig i Norge.