Oppgaver Oslo Havn 1798

Oslo havn 1798 er laget for å stimulere til refleksjon om historisk endring og utvikling. Ved å se, høre og ellers sanselig erfare hvordan det kan ha vært i en norsk havn på slutten av 1700-tallet vil undervisningen bli mer levende og lettere å huske for eleven.

Silhuetter og opplysningstid
Silhuetter og opplysningstid
Hva gjorde man på 1700-tallet om man ønsket å bevare et minne av familiemedlemmer? Silhuetten var en svært vanlig måte å forevige kjente og nære på. Her kan du lære hvordan.
Handel på 1700-tallet
Handel på 1700-tallet
En av de største endringene som skjedde gjennom 1700-tallet var økt handel – både innenriks, mellom land i samme region og globalt.
Skolen på 1700-tallet
Skolen på 1700-tallet
Allmueskolen ble innført i Norge i 1739. Hvilke fag hadde de? Hva slags bøker måtte de lese? Her blir elevene gjort kjent med skrift og barnebøker i Opplysningstidens Norge.