ENG
Meyers stue, skrivebord med bok og tinnsoldater

Skolen på 1700-tallet

Allmueskolen ble innført i Norge i 1739. Hvilke fag hadde de? Hva slags bøker måtte de lese? Her blir elevene gjort kjent med skrift og barnebøker i Opplysningstidens Norge.

Allmueskole og konfirmasjon
I 1739 ble det innført allmueskole i Norge. Allmueskolen skulle undervise kristendom, lesing, skriving og regning. De to siste fagene var frivillig.

Skolen ble sett på som en mulighet for staten til å oppdra sine innbyggere. Gjennom tekstene som barna arbeidet med lærte de hvordan de skulle være trofaste og lovlydige borgere.

Et mål med skolen var også at barna skulle tilegne seg nok kunnskap om kristendommen til at de kunne konfirmere seg. Konfirmasjon var pålagt frem til 1912. Ved å stå til konfirmasjon ble verden som voksen åpnet for barnet både gjennom klesdrakt, livsstil og arbeidsmuligheter. Det var ikke mulig å gifte seg om du ikke hadde stått til konfirmasjonen. Hadde du ikke fulgt med i timen og presten var streng kunne du stryke og måtte gå et år om igjen. 

Bøkene
Norge var på 1700-tallet del av det danske riket. Språket man lærte på skolen var derfor dansk. Trykkerier hørte også til sjeldenhetene i Norge. De første trykkeriene ble ikke etablert før rundt 1650. Bøker, både for barn og voksen, kom derfor hovedsakelig fra Danmark eller utlandet.

Eksempler på bøker som barn leste på 1700-tallet var «Lommebog for børn», som var en moralsk og oppbyggelig bok som skulle lære barn og unge god og lydig oppførsel.

Alfabetet (Her må vi skrive om. Gotisk er også en avart av latinske bokstaver. HN)
Alfabetet var også annerledes på 1700-tallet. Da brukte man gotiske bokstaver. Først på 1860-tallet lærte skolebarn kun å skrive med bokstavene fra det latinske alfabetet som vi er vant med i dag.

Det var stor forskjell mellom trykt gotisk skrift og gotisk håndskrift. I tillegg ble det brukt latinske bokstaver når man skrev noe man ønsket å utheve - slik vi i dag bruker store blokkbokstaver eller fet skrift. I praksis betydde det at at barnet måtte lære tre skrifttyper. 

Her kan du lære å lese det trykte alfabetet:
"Forsøg Til en forbedret Abc-Bog, Ungdommen til Beste, og med Foresattes Samtykke av Christian Schultz", 1779.

Riksarkivet har laget en app hvor du kan lære å lese og skrive gotisk håndskrift. Du kan også besøke siden på nett. Det som er vanskelig med gotisk håndskrift er at flere av bokstavene ser helt annerledes ut enn de vi bruker i dag. Derfor har Riksarkivet laget et online kurs i gotisk håndskrift for de som vil lære å lese gamle historiske kilder. 

Vanskelige ord

Allmueskole = Det som kalles for grunnskolen i dag. I 1889 skiftet allmueskolen navn til folkeskolen, før den igjen ble omdøpt til grunnskolen i 1969. 

1.
Øv deg på å lese og skrive slik de gjorde det på 1700-tallet ved å bruke appen "Gotisk håndskrift".  Velg Alfabet øverst på siden.

 

a. Velg "Alfabet" i menyen øverst. Lær deg på å skrive navnet ditt ved å øve på de forskjellige bokstavene. Følg instruksjonen så nøye du kan. 

Skriv navnet ditt med sammenhengende skrift slik at bokstavene henger sammen som i vanlig løkkeskrift. Ble det fint?

 

b. Velg "Les ord" øverst i menyen. Du skal velge minst fem ord fra menyen til høyre der det står "Lett" øverst. Klarer du å lese dem? Begynn med et av de korte ordene først.

Marker ordet du vil prøve og så fyller du inn de tomme firkantene med den bokstaven du tror er riktig. Får du riktig bokstav blir den grønn, rødt om det er feil. Lurer du på hva ordene betyr kan du trykke på spørsmålstegnet ved siden av ordet. 

 

c. Velg "Skriv setninger" øverst i menyen.
Skriv det du vil. Dekk over det du har skrevet i maskintekst. Klarer sidemannen din å se hva som står? 


2.
Øv deg på å lese det trykte gotiske alfabetet ved å bruke «Forsøg Til en forbedret Abc-Bog».

Prøv å oversette teksten «Det reenlige Barn» (se bilder under) som er hentet fra «Lommebog for børn».

Vanskelig? Det er lov å jukse

Det reenlige Barn_Lommebog for Børn, side 1
Lommebog for Børn, Det reenlige Barn

 

Det reenlige barn_Lommebog for børn, side 2
Lommebog for Børn, Det reenlige Barn


a. Hva handler teksten om? Gi en kort forklaring med egne ord

b. Hva tror du teksten prøver å lære barn på 1700-tallet? Hva er moralen?
Gi en kort begrunnelse. 

c. Hva kan teksten lære barn i dag?

d. Hvordan er dagens skolebøker annerledes enn lesebøkene på 1700-tallet? Gi en kort forklaring

e. Hvorfor er historiene i dagens lesebøker annerledes enn de var på 1700-tallet, tror du? Begrunn svaret.