Portretter: Quislings første regjering 9-14. april 1940

Vidkun Quisling (1887-1945), regjeringssjef og utenriksminister. PA-0750/F13/7/1

Vidkun Quisling (1887-1945), regjeringssjef og utenriksminister. PA-0750/F13/7/1

Gulbrand Lunde (1901-1942), sosialminister. RAFA-3309/42/6/12

Gulbrand Lunde (1901-1942), sosialminister. RAFA-3309/42/6/12

Birger Øivind Meidell (1882-1958), kirke- og undervisningsminister. PA-1209/Ue/95/5/10

Birger Øivind Meidell (1882-1958), kirke- og undervisningsminister. PA-1209/Ue/95/5/10

Jonas Lie (1899-1945), avslo justisministerstillingen. RAFA-3309/42/6/10

Jonas Lie (1899-1945), avslo justisministerstillingen. RAFA-3309/42/6/10

Tormod Hustad (1889-1973), landbruksminister. RAFA-3309/42/6/8

Tormod Hustad (1889-1973), landbruksminister. RAFA-3309/42/6/8

Frederik Prytz (1878-1945), finansminister. Privat eie.

Frederik Prytz (1878-1945), finansminister. Privat eie.

Ragnar Skancke (1890-1948), arbeidsminister. RAFA-3309/42/6/4

Ragnar Skancke (1890-1948), arbeidsminister. RAFA-3309/42/6/4

Albert Viljam Hagelin (1881-1946), handels- og forsyningsminister. RAFA-3309/42/6/9

Albert Viljam Hagelin (1881-1946), handels- og forsyningsminister. RAFA-3309/42/6/9

Ragnvald Hvoslef (1872-1944), forsvarsminister. PA-778/Fk/277/206

Ragnvald Hvoslef (1872-1944), forsvarsminister. PA-778/Fk/277/206