ENG
NY fo30141802260126

Fotograf Ole Friele Backer fotografert om bord i S/S "Vestmandrød" på vei til Normandie.

Se Ole Friele Backers bilder fra D-dagen

I anledning 75-års markeringen av D-dagen i Normandie har Arkivverket tilgjengeliggjort en samling bilder som krigsfotograf Ole Friele Backer tok i forbindelse med invasjonen. Her er et utdrag fra Ole Friele Backers egen beretning om invasjonen og noen av bildene hans. I Digitalarkivet kan du se flere foto fra invasjonen, se direktelenke nedenfor.

Den 6. juni for 75 år siden, lettet den norske skuta "Vestmandrød" anker og satte kursen mot Juno Beach i Normandie. Skuta var en av 1000 handelsfartøyer som bidro i den allierte operasjonen, hvorav 72 av dem skal ha vært norske (Kilde er kun Ole Friele Backer). Om bord på skuta var den norske fotografen Ole Friele Backer. Han var krigskorrespondent under den allierte overkommando, SHAEF, og eneste norske fotograf som dekket invasjonen i Normandie. Bildene hans er bevart i NTBs krigsarkiv i Riksarkivet. 

I boka Krigsfotografen, utgitt i 1946, forteller Ole Friele Backer selv om opplevelsene som krigsfotograf. Han forteller at skuta «Vestmandrød» fra Skudenes var lastet med ammunisjon og stykkgods. Skipperen og mannskapet var nesten alle gamle hvalfangere:

Skipperen hadde nettopp vært i land og fått sine instrukser og karter. Da jeg kom om bord, sto han i skipslugaren og stakk ut kursen. Ordren var at vi skulle lette den 5. juni med kurs for Juno Beach. Vi var selvfølgelig meget spente på hvor ferden ville gå hen, og som ventet viste det seg å bli Normandie. Mannskapet tok det hele med ro som om det var en dagligdags affære. De hadde seilt på kysten under hele krigen og var vant til litt av hvert. De spilte kort som vanlig; det eneste var at de av og til tok turer opp på dekket for å se om hele flåten lå der fremdeles. (Kilde: Ole Friele Backer, side 129).

test
Kortspill om bord. Foto: Ole Friele Backer, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uk/0223


Før de reiste ut fra Storbritannia (Southampton) hadde de blitt forberedt på de store farene de utsatte seg for ved å delta i operasjonen. Backer la ikke skjul på at han var spent på hva som ventet dem: 

Etter at vi først hadde kommet av gårde, ga den intense spenningen seg. Jeg hadde hørt om det tyske invasjonsforsøket hvor alle omkom i et hav av brennende olje, og det var ikke fritt for at jeg studerte på om vi skulle oppleve noe lignende. Men som det hele fortonet seg, følte jeg meg tryggere og tryggere, så imponerende og overbevisende virket denne kjempearmadaen. Vi hørte ikke et skudd, vi så ikke tegn til fiendtlig handling av noen art.  (Ole Friele Backer, s. 130) 

fo30141802260126
Fotograf Ole Friele Backer om bord på skipet under overreisen. (Original bildetekst, datert 04.07.1944). Ukjent fotograf, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uk/0223. 


Her er konvoyen fotografert fra Vestmandrøds dekk: 
 

Ole Friele Backer 1
Fotograf: Ole Friele Backer, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uj/L0213.


Ole Friele Backers kanskje mest kjente bilde, er tatt av Ole Kristian Evensen, en av mannskapet på Vestmandrød, i det skuta glir inn på Juno Beach 7. juni 1944. Bildet ble kjøpt inn av internasjonale pressebyråer og trykket i flere aviser: 
 

test2
Ole Kristian Evensen, en av mannskapet på "Vestmandrød". Fotograf: Ole Friele Backer, Scanpix/Riksarkivet, RA/PA-1209/U/Uk/0223


Her ser vi Evensen som ser seg selv på forsiden av Picture Post, et britisk pionermagasin innen fotojournalisme:

test3
Ole Kristian Evensen, en av mannskapet på "Vestmandrød". Fotograf: Ole Friele Backer, Scanpix/Riksarkivet, RA/PA-1209/U/Uk/0223


På stranda i Normandie ble skipet losset. Ammunisjon, proviant og sanitetsmateriell ble lastet over i de såkalte «ducks». "Vestmandrød" ble kjørt inn på stranden og losset under lavvann.

fo30141802230191
Blant de tusen større og mindre handelsfartøyer som deltok i invasjonen av Frankrike og som senere har bragt forsyninger fram til stranden der troppene gikk i land er en mengde norske skip. De fleste av dem er av den mindre typen som vanligvis går i kystfart, slik som denne Skudesnesbåten "Vestmannrød". "Vestmannrød" sees her losse sin last direkte om bord i lastebilene, mens båten står på det tørre under lavvann. (Original bildetekst, datert 14.06.1944). (Se L10069 og L10071). Fotograf: Ole Friele Backer, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uk/0223


Skipperen hadde fått instruksjoner der det tydelig sto at jeg ikke hadde lov til å gå på land; men han hadde ikke hatt tid til å lese dem. Da jeg spurte, var han straks enig i at jeg kunne dra på land med en gang. Og jeg gjorde det med den aller beste samvittighet. Skulle jeg få bilder av «Vestmandrød» og andre norske båter, slik som oppgaven var, kunne jeg umulig oppnå dette ved å bli om bord. Det bar innover med 6 mils fart med den første og beste «ducken». Da vi støtte mot sandgrunnen, satte sjåføren inn clutchen, og vi ble til bil og kjørte innover landet til depotet. Fart 60 km. I timen. (Ole Friele Backer, s. 131) 

fo30141802230203
Fotograf Ole Friele Backer, som fulgte skipet i egenskap av Allied War Correspondent, fotografert om bord i en duck på stranden i Normandie. (Original bildetekst, datert 04.07.1944).Ukjent fotograf, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uk/0223


NTBs krigsarkiv er en samling fotografier fra ulike arkivskapere, blant andre Regjeringens informasjonskontor i London, hvor Ole Friele Backer var ansatt som fotograf, og Pressekontoret i Stockholm. Samlingen oppsto ved at NTBs Billedavdeling ved krigsslutt, i en overenskomst mellom NTB og Regjeringens informasjonskontor av september 1944, overtok eiendomsretten til fotografiene fra Informasjonskontoret i London og Pressekontoret i Stockholm. I år 2000 ble samlingen i sin helhet avlevert fra NTB/Scanpix til Riksarkivet. Scanpix har fremdeles rettigheter til noen av bildene. Arkivverket har de senere år arbeidet med å digitalisere og gjøre denne bildeskatten digitalt tilgjengelig. I Arkivverkets digitaliseringsstrategi fra 2019, har arkivmateriale fra 2. verdenskrig høy prioritet. I løpet av året vil det derfor bli publisert flere fotografier fra krigstiden i Digitalarkivet.

 

Av Anette Alsvik, fotoarkivar i Arkivverkets seksjon for tilgjengeliggjøring.