ENG
NGS0159-32KR

Provisorisk gjerde. Foto: Erik Borg. Samisk arkiv.

Digital access to Sámi heritage archives

Digitale stier og samisk kulturarv.

Målet med prosjektet er å kartlegge sentrale samiske kulturarvsarkiver i Europa og utvikling av digitale veier dit. Samarbeide over landegrenser med kunnskapsinstitusjoner i Norden og med internasjonale urfolkarkivmiljøer vil være sentralt i arbeidet. Interreg Nord delområde Sápmi støtter prosjektet.

Partnere i prosjektet er University of Lapland/Lapin yliopisto, University of Oulu/Oulun Yliopisto, Umeå Universitet, Sámi Arkiiva/ Saamelaisarkisto og Sámi arkiiva/Arkivverket. University of Lapland leder prosjektet.

Prosjektperiode: 01.07.2018-31.12.2020

Om Interreg Nord

EU-programmet Interreg Nord har det grenseoverskridende samarbeidet i det nordlige Norge, Finland og Sverige, herunder delområdet Sápmi som innsatsområde for perioden 2014-2020. Prosjektene skal fremme områdets økonomiske og sosiale utvikling ved å styrke konkurransekraft og attraktivitet. Norge deltar i programmet som et ”ikke-EU land» med finansiering over statsbudsjettet. Det åpner for å skape løsninger på felles utfordringer ved å samarbeide om prosjekter med partnere i Sverige og Finland.