Prosjekt “Digital access to Sámi heritage archives”

Digitale stier og samisk kulturarv. Prosjektet skal kartlegge sentrale samiske kulturarvsarkiver i Europa og utvikling av digitale veier dit. Samarbeide over landegrenser med kunnskapsinstitusjoner i Norden og med internasjonale urfolkarkivmiljøer vil være sentralt i arbeidet.