ENG
Samisk festdrakt

Prošeavttat

«Mii leat nai dás! Vajalduvvon joavkkuid čalmmusdahttin» («Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper») lea ođđa prošeakta mas áigut ohcat, váldit vára ja gaskkustit arkiivamateriála viđa váljjejuvvon joavkkus. Dát joavkkut leat unnan dokumenterejuvvon Finnmárkkuarkiivvaid čoakkáldagain, ja mis váilot dieđut maŋit áigái sin doaimmaid ja eallindili birra sin iežaset geahčastagas.

Kulturráđđi lea juolludan Várdobáiki sámi govddašii prošeaktaruđaid 3-jáhkai prošektii Sámi sátnefriddjavuohta ja servodatdoaibma. Prošeakta gálgá skal dokumenteret, čalmmustahttit, seailluhit ja gaskkustit lahka politihkalaš ja kultuvrralaš vássánáigi Davvi Norlándas ja Lulli Romssas. Sámi Arkiiva lea mielde prošeavttas.

Sámi Arkiivvas leat vurkejuvvon luođit omd. Thor Frette arkiivvas (SAMI/PA1034), Ruong, Frette&Jernslettens samiske språkkolleksjon (SAMI/PA1033) arkiivvas ja Juoiggas. Juoigiid Searvi luohtevuorká arkiivvas (SAMI/PA-1139).

Arkiivat gávdnojit Arkivportalen – ohcanbálvalusas ja leat ee gávdnomis Joik dahe luohti ohcansániid bokte.

Buohkat leat buresboahtin guldalit luđiid!

Váldde oktavuođa ja šiehta gálledanáigi Sámi Arkiivain.

Luohtegiisa bođi johtui jagi 2012 ohcami ja doarjagit bokte Kulturráđis ja lagas ovttasbargu DigForsk AS´ain.

Juoiggas! Juoigiid Searvvi luohtevuorká

Jagi 2015 Arkiiva- beaivi oktavuođas šiehtaduvvui Juoigiid Searviin ráhkadit  sierra arkiiva. Ulbmilin lei hástalit olbmuid juoigat ja loktet beroštumi luđiide. 

Juoiggas-1
Juoigiid Searvvi. Govva: Sami Arkiiva

Sámi Arkiiva áigo loktet luođi almmolašvuođas. Juoiggas! Juoigiid Searvi arkiiva lea sámi vokálaarkiiva mas leat digitála vokála- báddemat mat lea vejolaš guldalit Sámi Arkiivas. Arkiivii galgat dađistaga čohkkejuvvot eambbo luođit.

Arkiiva lea dal almmuhuvvon neahtas Arkivportalen- ohcanbálvalusa bokte. Neahtta bokte lea vejolaš guldalit oanehis luohtebihtáid.

Čujuhusat