ENG
Oljearkivlogo

Medieprodusenter

Forlag, journalister, skribenter, reklamefirma, filmmakere og andre kan finne mye interessant materiale i våre arkiver. Om man søker inspirasjon eller spesifikk informasjon om en person, en epoke, et produkt, en hendelse osv., kan arkivene gi eventyrlige funn.

Våre erfarne medarbeidere foretar fakta-, bilde- og dokumentasjonssøk og gjennomfører om ønskelig omfattende arkivundersøkelser. De kjenner materialet og kan effektivt og raskt finne frem relevante opplysninger. Det kan være billedmateriale, film, reklame, tidsskrifter, dokumenter o.l.

Mange av dokumentene og bildene er ikke tidligere publisert, eller de har ligget ubrukt gjennom lang tid. En del materiale finnes tilgjengelig digitalt, mens annet må eventuelt digitaliseres før bruk. Oljearkivet har ikke opphavsrett til deponert materiale. Dersom du vil bruke bilder eller andre dokumenttyper fra deponerte arkiver, må du få tilgang fra arkiveier. Vi hjelper gjerne til med dette. Spørsmål eller ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte oss. Husk å merke henvendelsen med Oljearkivet.