ENG
Peace_Research_Institute_of_Oslo

Fredsforskningsinstituttet Oslo (PRIO). Foto: Wikipedia/GAD. CC BY-SA 3.0.

Viktig forskning på fred og konflikter tilgjengelig i Arkivverket

Fredsforskningsinstituttet Oslo (PRIO) har siden 1959 forsket på vilkårene for fredelige forhold mellom stater, grupper og mennesker. Nå tar Arkivverket vare på dokumentasjonen for framtiden.

For å kunne ta en tydelig rolle i arbeidet med å ta vare på arkiver etter private aktører, har Arkivverket laget en bevaringsplan for privatarkiv. Planen er en oversikt over hvilke arkiver vi mener er av så stor nasjonal betydning at vi vil ta ansvar for å bevare dem.

Vi går aktivt ut og tar kontakt med aktørene som er oppført i bevaringsplanen, med et ønske om at så mange som mulig av disse vil overføre sine arkiver til oss. PRIO står oppført i denne bevaringsplanen.

Korrespondanse og styringsdokumenter

I dag er det om lag 50 forskere ved PRIO som søker å forstå prosessene som bringer samfunn sammen eller splitter dem fra hverandre. De utforsker hvordan konflikter bryter ut og hvordan de kan løses; de undersøker hvordan ulike typer vold påvirker mennesker; og de undersøker hvordan samfunn håndterer kriser – og trusselen om krise. De dokumenterer generelle trender, søker å forstå prosesser og informerer om konkrete svar.

Arkivet som nå er avlevert utgjør over 1500 esker med dokumenter. Her er et stort antall forskningsprosjekter dokumentert. Det dreier seg blant annet om forskernes omfattende korrespondanse, og ikke minst dokumentasjon de har hentet inn fra hele verden. Arkivet inneholder også PRIOs styringsdokumenter gjennom årene, helt siden instituttet ble stiftet i 1959. To tredjedeler er fritt tilgjengelig, mens siste del har begrenset tilgang, hovedsakelig av hensyn til personvern. Dette kan du lese mer om i katalogen til arkivet.

Forskning på krigene i Indokina

Blant forskningsprosjektene kan nevnes historiker Stein Tønnessons forskning på krigene i Indokina. Han bygget sitt arbeid på omfattende studier i de franske koloniarkivene, samt britiske og amerikanske arkiver, i tillegg også arkiver og intervjuer i Vietnam. Tønnesson har brukt en mannsalder på å studere krigene i Indokina. Nå er dokumentasjonen han samlet inn tilgjengelig for andre forskere og andre interesserte.

Du kan også finne dokumentasjon etter Johan Galtung, grunnlegger av PRIO og redaktør av Journal of Peace Research, som har vært utgitt av organisasjonen siden 1964.

En annen sentral institusjonsbygger og forsker i PRIO, helt siden 1964, er Nils Petter Gleditsch. Artikler, kapitler, rapporter og manuskripter av Nils Petter Gleditsch er også en del av arkivet etter PRIO.