ENG
he10081205030212

Tynset kommune, flagg (utsnitt). Kommunen har en stor elgstamme, og en nærliggende mulighet var å velge et elghode som våpenmotiv. Her er hodet oppvoksende, og i denne utførelsen er motivet dessuten blitt helt forskjellig fra elghodet til Namsos. Godkjent 8.10.1985 (Arkivreferanse: Riksarkivet/ RA/S-1577/T/Ta).

Nytt regelverk for kommunevåpen

Fra 1. januar 2018 kan kommuner og fylkeskommuner selv bestemme hvilket kommunevåpen de vil ha. Til støtte og opplysning for kommunene, har Arkivverket lagt ut bilder av alle nåværende kommunevåpen på Digitalarkivet.

Arkivverket og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har hatt et felles ønske om å forenkle prosedyre for kommuner som ønsker nytt kommunevåpen.

Tidligere ble nye kommunevåpen godkjent i Statsråd etter innstilling fra KMD, som igjen lente seg på heraldiskfaglig ekspertise i Riksarkivet.

Det finnes mange flotte kommunevåpen som er godkjent etter den gamle ordningen, men at det er viktig at Arkivverket i nye tider finner nye uttrykk og nye måter å løse oppgaver på.
riksarkivar Inga Bolstad

 

Nå kan kommuner og fylkeskommuner selv bestemme hvilket kommunevåpen de vil ha. Til støtte og opplysning for kommunene, har Arkivverket lagt ut bilder av alle nåværende kommunevåpen på Digitalarkivet. Man kan søke på sted, heraldisk figur, farge og form, våpenbeskrivelse, godkjenningsår og navn på opphavsperson for våpenet. I tillegg har vi en veiledning på våre nettsider.

Den nye ordningen er mindre byråkratisk, mer demokratisk, og arbeidsbesparende for Arkivverket. Den samlede informasjonen vil forhindre at noen velger et våpen som allerede er i bruk. Når kommuner eller fylkeskommuner har vedtatt nytt våpen, skal de sende tegning inn til Arkivverket, som straks publiserer dem på Digitalarkivet.

Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte det nye lovforslaget, sa han:

– Jeg ønsker å styrke lokaldemokratiet og flytte mer makt og ansvar til kommunene. Dette lovforslaget vil gjøre det enklere å utforme nye kommunevåpen for kommuner skal slå seg sammen. Forslaget ble sanksjonert i Statsråd 16.12.2017 og gjelder fra 01.01.2018.

Riksarkivar Inga Bolstad gleder seg over de nye og oversiktlige sidene og over at det har vært så godt samarbeid mellom KMD og Arkivverket. Hun uttaler at det finnes mange flotte kommunevåpen som er godkjent etter den gamle ordningen, men at det er viktig at Arkivverket i nye tider finner nye uttrykk og nye måter å løse oppgaver på.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartement 15.12.2017.