ENG
Arkivverkets_lokaler_pa_Sognsvann_AV_01389_Foto_Vegard_Breie

Foto: Vegard Breie/Arkivverket

Nå åpner vi for søknader til årets arkivutviklingsmidler

Nå kan du igjen søke om arkivutviklingsmidler. I år kan det søkes på to programområder: «En innovasjonsarena for arkiv» og «Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv».

«En innovasjonsarena for arkiv» skal dyrke innovasjon for bedre arkiv og dokumentasjon. Vi skal legge til rette for kunnskapsutvikling, samarbeid, fornyelse og omstilling i arkivsektoren på områder der det er nødvendig å tenke nytt og kreativt, og gjerne utradisjonelt. Her kan søkere som ønsker å teste, utforske, pilotere eller utvikle en idé, arbeidsmåte, metodikk eller løsning slå seg løs.

Praktisk sett er programområdet delt opp i to underområder: «Arkivspira» og «Arkivveksthuset».

På området vi kaller «Arkivspira» åpner vi for mindre tiltak på maks ett år, og med maks søknadssum på 250 000 kr. Formålet med dette området er å gi spillerom, erfaring, kompetanse og selvtillit på innovasjon – uten at det går utover driftsbudsjett.

Om du har fått støtte til, og gjennomført et forprosjekt i Arkivspira, kan du så søke om støtte fra Arkivveksthuset til realisering av det planlagte prosjektet. Om du har gjennomført et forprosjekt utenfor Arkivspira kan du også søke. Formålet med Arkivveksthuset er å bidra til at større, gode ideer blir realisert.

Programområdet «Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv» skal legge til rette for sikring, ordning og katalogisering av både analoge og digitale privatarkiv. Formålet med programmet er å bidra til at viktige privatarkiv i hele landet blir gjort tilgjengelig for bruk gjennom publisering av kataloginformasjon.

Hvem kan søke?

Målgruppen for arkivutviklingsmidlene er institusjoner som bevarer og gjør tilgjengelig arkiv fra offentlig eller privat virksomhet, dokumentasjonsfaglige miljøer i kommunal forvaltning og arkivfaglige medlems- og interesseorganisasjoner.

Vi oppfordrer til samarbeidsprosjekter mellom søkere, og mellom søkere og andre relevante aktører, for eksempel utviklings- og forskningsmiljøer og private aktører.

Les mer om programområdene og søknadskriteriene her.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) er blant de som har gjennomført prosjekter med støtte fra Arkivverket de siste årene. Les mer om prosjektet her.

Arkivverkets prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv