ENG
Bondebryllup i Hardanger. Dans

Illustrasjonsfoto: Bondebryllup i Hardanger. Arkivreferanse: RA/PA-0797/U/Ua/L0032/0498

Kulturarvåret 2018: Typisk norsk - ikke bare norsk

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår 2018 for å løfte frem Europas felles kulturarv. Målet er at dette skal stimulere folk til å utforske den rike og mangfoldige europeiske kulturarven. Videre verdsette, kjenne og beskytte kulturarvens verdi og reflektere over kulturarvens plass i våre liv.

I Norge går Arkivverket, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Norges kulturvernforbund sammen om arrangementer og markeringer.

Målene for de norske bidragene er basert på føringene fra EU og er besluttet som følger:

Etatene ser det naturlig å markere det europeiske kulturarvåret med utgangspunkt i europeisk kulturarv sett med et norsk perspektiv. Bidragene vil vektlegge at norsk kulturarv har blitt til, og fremdeles blir til, i møte med andre europeiske kulturer. Etatene ser kulturarvåret som en viktig mulighet til å markere felles europeisk kulturarv i en tid hvor Europa i større grad preges av splittelse og fremmedfrykt.

Konseptet for den norske satsingen er Typisk norsk - er ikke bare norsk. Det skal være et hovedmål å vise hvordan vår kulturarv er et resultat av at kulturer møtes. Ingenting er helt norsk. Alt er et resultat av påvirkning og impulser.

Det arbeides nå med et helhetlig program for 2018. Dette vil presenteres i løpet av høsten.

Norske organisasjoner kan søke om støtte til Kulturarvåret gjennom EU-midler.