ENG
Ørjan Bertelsen. Riddu Riddu

Foto: Ørjan Bertelsen, © Riddu Riđđu

Konferanse: Documenting social processes and movements

Arkivverket inviterer til konferansen Documenting social processes and movements i Oslo den 25. september. Konferansen er et samarbeid mellom Arkivverket og Tidsskriftet arkiv.

Tema på konferansen:

  • Hvordan dokumenterte vi sosiale prosesser før, og hvordan gjør vi det i dag?
  • Hva med dagens sosiale bevegelser på sosiale medier? Hvordan, hvorfor og hva samler vi inn?
  • Hvordan kan vi gjenopprette historiske minner? Hvordan kan vi hjelpe ofre for undertrykking?

Internasjonale foredragsholdere er:

Dr. Tonia Sutherland
Sutherland vil snakke om behovet for en bevaringspraksis rundt digitale og sosiale medier som dokumenterer svartes liv i Amerika og arbeider for å støtte menneskerettigheter og svart frigjøring. Hun er forfatter av den kommende monografien Digital Remains: Race and Digital Afterlife.

Maria Utgés Vallespí
Vallespi vil snakke om prosjekter rundt den spanske borgerkrigen, eksil og undertrykking under Franco-regimet og erfaringene med å gjenskape det historiske minnet og erstatning til ofrene for undertrykking. Hun er leder for bestandsforvaltning, arkivdanning og formidling i det katalonske Nasjonalarkivet.

Bente Jensen
Jensen deltar i det nordiske 3-årige forskningsprosjektet Collecting Social Photography som undersøker hvordan museer og arkiv bør utvikle nye praksiser rundt innsamling og formidling av foto i en tid med sosiale medier.

Dr. Andrew Flinn
Flinn vil snakke om å berge og grave – om tilnærminger til å arkivere fortida for nåtida og framtida fra gruppebaserte arkiver og sosiale bevegelser. Han kom i fjor med «Working with the past: making history of struggle part of the struggle» i Reflections on Knowledge, Learning and Social Movements: History’s Schools.

Foredrag på engelsk.

Meld deg på Documenting social processes and movements