ENG
Quisling på Slottsplassen

Reservebataljon Holmestrand paraderer for Quisling på Slottsplassen. Ukjent fotograf.

Enklere å bruke Landssvikarkivet

Nå er det enklere å søke og få tilgang til saker i Landssvikarkivet i Digitalarkivet. Du kan nå søke etter personer, finne saker og be om tilgang til en sak. Flere landssviksaker gjøres fortløpende tilgjengelig i Digitalarkivet.

Landssvikarkivet inneholder 90 000 landssviksaker og 350 krigsforbrytersaker etter andre verdenskrig. Dette digitaliseres og saker gjøres tilgjengelig fortløpende på Digitalarkivet. Nå har Digitalarkivet fått en ny tjeneste som gjør det enklere å få tilgang til saker som er digitalisert, og å finne personer som har saker i Landssvikarkivet. 

Her finner du landssviksaker 

  • Du kan søke på personnavn i Digitalarkivets register over landssviksaker. Dette registeret er foreløpig ikke komplett.

  • Du finner digitaliserte landssviksaker, som enten er åpne for innsyn, eller saker hvor du kan søke innsyn i, under Landssviksaker i skanna dokumenter. 

  • Mange saker er fremdeles enda bare tilgjengelige på Arkivverkets lesesal i Oslo, og må bestilles for å lese. 

Slik får du tilgang til digitaliserte landssviksaker 

  • Logg inn på din brukerkonto. For å kunne lese en sak fra landssvikarkivet i Digitalarkivet, må du ha en brukerkonto og være logget inn på denne. 

  • Finn saken du vil lese. I oversikten over landssviksaker, søker du etter sakene du ønsker å lese.  

  • Åpent tilgjengelige saker som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, er merket med “Få tilgang”.  Når du klikker på denne, kommer du inn på saken. Kun enkelte saker er åpent tilgjengelig. 

  • Søk om innsyn. Du må be om innsyn i de fleste landssviksakene, ettersom de kan inneholde personsensitive opplysninger. Saker som ikke er åpent tilgjengelige i Digitalarkivet, er merket med "Søk om innsyn".

Du kan få tilgang til fem åpne saker om gangen, i en tidsperiode på sju dager. Forskere og andre som har arbeidsmessige behov for tilgang til større antall saker, kan få utvidet tilgang gjennom forskeravtaler.  

Om Landssvikarkivet

Landssvikarkivet er et av de største arkivene som oppbevares i Arkivverket. Det inneholder etterforskningsdokumentene i de aller fleste norske landssvik- og krigsforbrytersakene etter andre verdenskrig samt personmapper fra Erstatningsdirektoratet.

Her kan du lese mer om Landssvikarkivet.