ENG
BERRE_taperobot

Foto: Arkivverket/BERRE)

Arkivverket lemper på kravene til Noark-uttrekk – ny veileder på vei

Ved å lempe på kravene til Noark-avlevering skal det nå bli enklere for de som jobber med avlevering i kommunal og statlig sektor, samtidig som autentisiteten sikres.

Når det utføres uttrekk fra Noark-systemer for deponering og avlevering, gjøres det vanligvis en del tilpasninger for å tilfredsstille kravene i Noark-standarden og veilederen. Eksempler på denne type tilpasning er scripting for å masseavslutte saker, eller at man fører inn fiktive saksbehandlernavn i tabeller som ikke har vært i bruk i systemet. Vi har også sett at ved å følge kravene til punkt og prikke kan bevaringsverdig informasjon utebli fra uttrekkene. Denne tilpasningen kan være problematisk, fordi autentisiteten svekkes og kostnadene blir dessuten høyere enn de behøver å være.

I regi av prosjektet MODARK (Modernisering av Arkivoverføring), har Arkivverket vurdert hvilke krav i Noark-standarden som kan fravikes. Målet for denne gjennomgangen var å gjøre det enklere å lage uttrekk og samtidig opprettholde autentisiteten. Resultatet ble at de aller fleste kravene kan fravikes dersom de dokumenteres og uttrekket er anvendbart. Både referanse- og styringsgruppen i prosjektet har gitt denne tilnærmingen full støtte.

Det vil i løpet av høsten komme en oppdatert og forenklet veileder for avlevering av Noark-uttrekk.

Hvis dere i den nærmeste fremtid har planer om å overføre et Noark-system, ber vi om at dere tar kontakt med Seksjon for Avlevering i Arkivverket ved Ane Hovdan anehov@arkivverket.no eller Stian Norli stno@arkivverket.no