ENG
Digital_arkiv_illustrasjon_AV_01535_Foto_Kjetil_Sviland

Arkivstatistikken 2023

Lurer du på hvordan det står til i arkivsektoren? Nå er tallene for Arkivstatistikken klare.

– Jeg vil gjerne takke alle samvittighetsfulle respondenter der ute som har bidratt med svar på årets undersøkelse, sier riksarkivar Inga Bolstad.

– Tallene fra Arkivundersøkelsen er viktige for oss i Arkivverket for å holde oversikt over tilstanden i sektoren, og vi bruker den aktivt for å velge ut tilsynsobjekter, sier Bolstad 

I år er har 150 av 157 institusjoner besvart undersøkelse, noe som betyr at svarprosenten er på rekordhøye 96 prosent. Samtlige arkivinstitusjoner har besvart undersøkelsen, og de aller fleste bibliotek og museer.

Funn fra undersøkelsen

Fra de innrapporterte tallene kan man blant annet se at antall hyllemeteren for bevarte arkiv kunne i fjor dekket 670 km, tilsvarende en flytur mellom Oslo og Mosjøen! Det digitale materialet er på litt over 250 000 GB, en økning på ca. 40 000 GB fra 2022. De fylkeskommunale arkivinstitusjonene utmerker seg med flere arkivuttrekk enn alle de andre arkivinstitusjonene til sammen, hele 3 259 av totalt 5439 uttrekk.  

 

Les mer om undersøkelsen og statistikken, og se rådataene fra undersøkelsen her: