ENG

EAC-CPF (Encoded Archival Context) 

EAC-CPF brukes for å beskrive arkivskapere og andre aktører med tilknytning til arkivobjekter, og supplerer EAD

EAC-CPF er standard for å beskrive arkivskapere og andre aktører i OAIS-baserte arkivpakker.

Den fulle beregnelsen er Encoded Archival Context - Corporate bodies, Persons and Families.

Link til EAC-CPF: http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/schema/cpf.xsd

DIAS-prosjektet brukte EAC-CPF for dette formålet i denne standardens fullstendige form, uten egne norske tilpasninger.

DIAS forutsetter også at EAC-CPF-informasjon utveksles med Asta eller et tilsvarende arkivinformasjonssystem (katalog).

I forbindelse med DIAS-prosjektet ble det spesifisert en fullstendig mapping av elementer fra EAD og EAC-CPF mot Asta-systemet, men det ble ikke laget et eget skjema slik som for METS og PREMIS.

Dokumenter og skjema for EAC-CPF

Notater om EAC-CPF:

Beskrivelse av EAC-CPF (Utkast)

Mapping til ASTA av EAC-CPF (Mangler)

Skjema for EAC-CPF tilpasset:

dias-cpf.xsd (Mangler)