ENG

Noark 4-standarden

Versjon 4 av Noark-standarden ble publisert i juni 1999. Den ble erstattet av Noark 5 i 2008.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen  i Noark 4 består av to rapporter:

  • Del 1 presenterer overordnede funksjonskrav til et standard journal- og arkivsystem for norsk offfentlig forvaltning, hovedstrukturen i datamodellen og forutsetninger knyttet til administrative rutiner.
  • Del 2 inneholder en fullstendig teknisk spesifikasjon med datamodeller, tabeller med komplette attributtlister og krav til formater for avlevering og eksport mm. Datastrukturen er kun veiledende, og beskriver hvordan et Noark-system kan implementeres for å oppfylle kravene i Del I. Attributtene og formatene for dataeksport er derimot en del av kravspesifikasjonen.

De originale trykte rapportene ble utgitt i 1999 av Kommuneforlaget.

Etter 1999 er det foretatt flere viktige oppdateringer av kravspesifikasjonen:

  • Et nytt kapittel 15 (i del 2) ble utformet i 2002. Med dette reviderte kapitlet fikk gjeldende versjon av standarden også betegnelsen Noark 4.1
  • Et tilleggskapittel 4.6 - Arkivering av dokumenter som ikke trenger journalføring - ble spesifisert i 2003. Her som del av en revidert tekst fra 2005.
  • Det er dessuten foretatt fortløpende rettelser og justeringer, vesentlig i de tekniske spesifikasjonene i del 2. Rettelsene er registrert i en egen feilrettingslogg for Noark 4 (jf. nedenfor).

Disse revisjonene, tilleggene og feilrettingene utgjør sammen med de to trykte rapportene fra 1999 gjeldende Noark-standard: Noark 4.1.

Komplette, ajourførte utgaver av någjeldende Noark 4.1 finnes bare i nettversjoner. Disse er lagt ut på Riksarkivarens web-side, og kan hentes nedenfor.

Det er dessuten lagt ut en egen oversikt over endringene i forhold til de trykte versjonene fra 1999 for å muliggjøre fortsatt bruk av disse originale rapportene.

Se lenker til nedlastbare dokumenter nedenfor.