Kom i gang: Krigsseilere

Her får du tips til hvordan du kan finne opplysninger om krigsseilere, som seilte i utenriksfart i den norske handelsflåten under andre verdenskrig.

1 - Hva vil du finne ut?

Jeg ønsker opplysninger om en slektning som var krigsseiler

Du finner den viktigste informasjonen om krigsseilerne i Krigsseilerregisteret. Les mer om registeret og hvordan du kan bruke opplysninger derfra under punkt 2-4.

Jeg vil vite mer om hvordan det var om bord på båtene

Arkivverket har skipsdagbøker og dekk- og maskindagbøker for skip som var rekvirert av Nortraship i 1940–1945. Bøkene inneholder opplysninger om hva som skjedde dag for dag om bord på hver båt.

2 - Hva vet du fra før?

For få finne opplysninger om en krigsseiler må du ha navn og fødselsdato/-år på den aktuelle personen.

3 - Hva finnes av informasjon?

Krigsseilerregisteret er søkbart register som skal inneholde opplysninger om alle norske menn og kvinner som seilte i nøytral fart, for Nortraship, i hjemmeflåten, i marinen, for allierte og nøytrale handelsskip, og i alliert marine. I tillegg kommer utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten. Hver person har sin hjemmeside i registeret. Her finner du blant annet personens registernummer under krigen: London (Londonnummer) og New York. Det viktig at du husker på å oppgi Londonnummeret når du henvender deg til oss om opplysninger som ikke er i Krigsseilerregisteret. 

Opplysningene om den enkelte kirgsseiler er blant annet hentet fra noen av arkivene nedenfor. 

«Londonregisteret» 
Dette er et register som inneholder et registerkort med informasjon om krigsseilere og andre som seilte under andre verdenskrig, for eksempel de som var i marinen. På disse kortene står personens navn, Londonnummer og fartstid. 

New York-kortene 
I arkiv Riksarkivet RA/S-2156 Nortraship, Uordnet/uregistrert materiale, Diverse uordnet arkivmateriale (1940–1958) finnes registerkort som inneholder krigsseilerens New York-nummer. 

Ex gratia-arkivet
Mange av krigsseilerne fra andre verdenskrig og deres pårørende søkte om Ex gratia-utbetaling i 1972. Ex-gratia-utbetaling var en økonomisk kompensasjon for risikoen krigsseilerne ble utsatt for i perioden juli 1940 til juni 1945. Hver person som søkte, har sin egen Ex gratia-mappe som er ordnet på Londonnummer. Mappen inneholder et kravskjema og en liste over fartstid. Mappen inneholder også normalt Londonkort og New York-kort og annen dokumentasjon. På mappen kan det være stemplet at krigsseileren har mottatt Krigsmedaljen og er innført i registeret over Frihetsmedaljen

Sjøforsvarets skytteravdeling for handelsflåten 
Arkivet inneholder mapper på dem som var skyttere i handelsflåten 1940–1945. 

Den norske marinen 
Arkivverket har lister over personell som tjenestegjorde i den norske marinen under andre verdenskrig, men selve mappene finnes i Marinemuseet i Horten. 

I arkivet etter Nortraship finnes det skipsdagbøker og dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortraship 1940–1945. Her finner du opplysninger om hva som skjedde dag for dag innenfor hver måned innenfor hvert år for hvert skip. En del av loggbøkene har gått tapt fordi båtene har forlist, blitt torpedert eller liknende.

I arkivet etter Nortraship finnes det alfabetiske registre over savnede norske sjømenn og døde utenlandske sjømenn under andre verdenskrig. Det finnes også et alfabetisk register for skip med navn på forliste sjømenn 1940–1945. Du har tilgang til disse registrene på Digitalarkivet

4 - Hvordan finne frem?

Start med et søk i Krigsseilerregisteret

Krigsseileren var med i den norske marinen i Storbritannia 
Hvis du ser i Krigsseilerregisteret at personen du spør om, var i den norske marinen i Storbritannia, kan du kontakte Marinemuseet i Horten

Krigsseileren var skytter i Nortrashipflåten 
Hvis det står i Krigsseilerregisteret at personen du leter etter var skytter i Nortrashipflåten, finnes det en egen bok om skytterne. Arkivverket har selve mappene, og trenger du opplysninger derfa, må du henvende deg til oss

Krigsseileren var med i Hjemmeflåten
Arkivverket har ikke opplysninger om fartstid for sjøfolk som seilte i Hjemmeflåten. Du kan lese mer om hjemmeflåten her.

De fleste kildene er ikke tilgjengelige på nett eller lesesal, du må derfor henvende deg til oss for oppslag om du trenger flere opplysninger.

5 - Fant du det du lette etter?

Hvis du ikke finner opplysninger om den aktuelle krigsseileren, kan det bety at han eller hun ennå ikke er registrert i Krigsseilerregisteret. Da kan du sende inn en henvendelse ved å bruke skjemaet for Krigsseiler

Arkivverket har ikke opplysninger om fartstid for sjøfolk som seilte i utenriksfart på utenlandske båter under andre verdenskrig.