Finn en sjømann

Her vil vi veilede deg som er på jakt etter opplysninger om sjøfolk.

1 - Hva vil du finne ut?

Jeg vil finne opplysninger om en slektning som var til sjøs

I mønstringsarkivene kan du finne opplysninger om den enkelte sjømann: hvilke skip han seilte på, skipenes destinasjoner, sjømannens stilling ombord, og beregninger av fartstid.  Les punkt 2-4 for fremgangsmåte.

Jeg trenger dokumentasjon på egen fartstid

Jeg søker opplysninger om en krigsseiler

2 - Hva vet du fra før?

For å finne en sjømann som var aktiv før 1948 bør du kjenne til følgende:

Navn 
Mønstringskrets (dvs. nærmeste by/ladested)
Omtrent når vedkommende var til sjøs

For å finne en sjømann som var aktiv etter 1948 trenger du navn og fødselsdato. 

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

Fra 1860 ble alle sjøfolk i utenriksfart ført inn i sjøfartsruller. Førstereisgutter ble innført i annotasjonsrullen. Når de hadde seilt i utenriksfart i 12 måneder etter fylte 15 år, ble de overført til hovedrullen. For å finne frem i sjøfartsrullene (1860-1948) bruker man alfabetiske navneregistre. 

Fra 1948 ble informasjonen om sjøfolkene og deres fartshistorikk ført i et landsdekkende hovedkortregister, ordnet etter stigende fødselsdato.

4 - Hvordan finne fram?

Slik finner du opplysninger på Digitalarkivet om sjøfolk aktive i perioden 1860-1948: last ned PDF

Arkivene er skannet og du må bla i protokollene for å finne fram, men merk at registrene for Bergen og Florø mønstringskretser er søkbare på navn.

Slik finner du opplysninger på Digitalarkivet om sjøfolk aktive etter 1948: last ned PDF 

Mønstringsprotollene fra fylkene Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark er enda ikke digitalisert.