ENG

Fartstid for sjøfolk

I arkivene etter Direktoratet for sjømenn og sjømannskontorene finnes opplysninger om fartstid for de fleste sjømenn på norske skip i tiden fra andre verdenskrig til og med 1988.

Før du tar kontakt med Arkivverket for dokumentasjon om fartstid er det viktig å være klar over følgende:

  • Pensjonstrygden for sjømenn har et elektronisk medlemsregister som i prinsippet inneholder all pensjonsgivende fartstid for sjømenn født etter 1942 og informerer alle sjømenn om opptjent fartstid og pensjonsrett i god tid før fylte 60 år.
  • For tiden etter 1. januar 1989 må du kontakte Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) hos NAV. 
  • Mannskap på fiskefartøy har innbetalt til Garantikassen for fiskere, og må henvende seg dit for opplysninger om fartstid og pensjon.

Hvordan gå frem for å få opplysninger om fartstid?

Trenger du dokumentasjon av fartstid før 1. januar 1989 kan det være aktuelt å kontakte Arkivverket. For at vi skal kunne finne de nødvendige opplysningene, må du oppgi følgende opplysninger:

  • Fullt navn, også tidligere navn om navnet er endret.
  • Fødselsnummer
  • Nåværende adresse.

Mannskapslister

Arkivverket oppbevarer oppgjørslister for norske skip mellom 1948 og 1989. Det ble ført månedlige lister for hvert fartøy hvert år. Listene inneholder opplysninger om av- og påmønstringer og gir oversikt over hvem som var påmønstret skipet.

  • Mannskapslistene (oppgjørslistene) er et svært omfattende materiale. For å få opplysninger må du spesifisere hver enkelt måned i hvert enkelt år du ønsker informasjon om et fartøy.
  • Vi leverer ikke mannskapslister for alle måneder over flere år og flere fartøyer.